XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 53
Giải bảy 136
Giải sáu 5090 9838 3011
Giải năm 0358
Giải tư 63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840
Giải ba 92820 03400
Giải nhì 24105
Giải nhất 75694
Đặc biệt 079141
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 05 11 20 20 36 38 40 41
47 53 58 59 64 85 85 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 20, 20, 40, 90
1 11 1 11, 41
2 20, 20 2
3 36, 38 3 53
4 40, 41, 47 4 64, 94
5 53, 58, 59 5 85, 85
6 64 6 36
7 7 47
8 85, 85 8 38, 58
9 90, 94 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 815
Giải sáu 8058 6185 8276
Giải năm 1705
Giải tư 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839
Giải ba 48880 02725
Giải nhì 38130
Giải nhất 36659
Đặc biệt 103652
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 15 18 25 30 39 52 58 59
59 69 76 80 80 85 89 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30, 80, 80, 90
1 15, 18 1
2 25 2 52
3 30, 39 3
4 4
5 52, 58, 59, 59 5 15, 25, 85
6 69 6 76
7 76 7 97
8 80, 80, 85, 89 8 18, 58
9 90, 97 9 39, 59, 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 18
Giải bảy 801
Giải sáu 7569 5629 0448
Giải năm 8180
Giải tư 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207
Giải ba 88895 51652
Giải nhì 74618
Giải nhất 50207
Đặc biệt 071817
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 04 06 07 07 17 18 18 20
29 48 52 67 69 71 80 83 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 06, 07, 07 0 20, 80
1 17, 18, 18 1 71
2 20, 29 2 52
3 3 83
4 48 4
5 52 5 95
6 67, 69 6
7 71 7 17, 67
8 80, 83 8 18, 18, 48
9 95 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 13-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 51
Giải bảy 821
Giải sáu 9390 2681 9723
Giải năm 6958
Giải tư 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119
Giải ba 42179 61890
Giải nhì 26186
Giải nhất 92447
Đặc biệt 207612
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 19 21 23 23 47 51 53 57
58 62 73 74 79 81 86 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90, 90
1 12, 19 1 21, 51, 81
2 21, 23, 23 2 12, 62
3 3 23, 23, 53, 73
4 47 4 74
5 51, 53, 57, 58 5
6 62 6 86
7 73, 74, 79 7 47, 57
8 81, 86 8 58
9 90, 90 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 32
Giải bảy 135
Giải sáu 6297 3151 9672
Giải năm 0041
Giải tư 64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655
Giải ba 94640 37834
Giải nhì 27972
Giải nhất 03101
Đặc biệt 307809
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 09 21 26 32 34 35 40 41
51 55 55 60 62 72 72 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 40, 60
1 1 21, 41, 51
2 21, 26 2 32, 62, 72, 72
3 32, 34, 35 3
4 40, 41 4 34
5 51, 55, 55 5 35, 55, 55
6 60, 62 6 26
7 72, 72 7 97
8 8
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 06-11-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 59
Giải bảy 987
Giải sáu 5230 7133 2358
Giải năm 4044
Giải tư 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988
Giải ba 59018 81655
Giải nhì 70148
Giải nhất 71133
Đặc biệt 074926
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 18 18 26 30 33 33 33 44
48 55 58 59 59 87 88 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30
1 18, 18 1
2 26 2
3 30, 33, 33, 33 3 33, 33, 33
4 44, 48 4 44
5 55, 58, 59, 59 5 55, 95
6 6 26
7 7 87
8 87, 88 8 18, 18, 48, 58, 88, 98
9 95, 98 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-10-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 59
Giải bảy 808
Giải sáu 0410 3313 2453
Giải năm 7360
Giải tư 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741
Giải ba 28852 56385
Giải nhì 52636
Giải nhất 20960
Đặc biệt 268682
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 10 13 17 36 39 41 45 47
52 53 55 59 60 60 82 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 60, 60
1 10, 13, 17 1 41
2 2 52, 82
3 36, 39 3 13, 53, 83
4 41, 45, 47 4
5 52, 53, 55, 59 5 45, 55, 85
6 60, 60 6 36
7 7 17, 47
8 82, 83, 85 8
9 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-10-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 25
Giải bảy 381
Giải sáu 9712 7828 4855
Giải năm 4161
Giải tư 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849
Giải ba 67440 31142
Giải nhì 58911
Giải nhất 74788
Đặc biệt 091545
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
10 11 12 22 25 28 30 40 42
43 45 49 55 61 81 88 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 40
1 10, 11, 12 1 11, 61, 81
2 22, 25, 28 2 12, 22, 42
3 30 3 43
4 40, 42, 43, 45, 49 4
5 55 5 25, 45, 55, 95
6 61 6
7 7
8 81, 88, 88 8 28, 88, 88
9 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-10-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 378
Giải sáu 3441 1602 8071
Giải năm 8756
Giải tư 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806
Giải ba 57510 91767
Giải nhì 62470
Giải nhất 81930
Đặc biệt 358287
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 02 06 10 30 33 41 56 67
67 67 70 71 78 80 86 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 10, 30, 70, 80
1 10 1 41, 71
2 2 92
3 30, 33 3 33
4 41 4
5 56 5
6 67, 67, 67 6 56, 86
7 70, 71, 78 7 67, 67, 67, 87
8 80, 86, 87 8 78
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 23-10-2022
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 49
Giải bảy 301
Giải sáu 2669 4590 2553
Giải năm 0379
Giải tư 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476
Giải ba 26306 20055
Giải nhì 00488
Giải nhất 11716
Đặc biệt 789185
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 06 16 18 49 53 53 55 69
69 76 79 80 82 84 85 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 80, 90
1 16, 18 1
2 2 82
3 3 53, 53
4 49 4 84
5 53, 53, 55 5 55, 85
6 69, 69 6 16, 76
7 76, 79 7
8 80, 82, 84, 85, 88 8 18, 88
9 90 9 49, 69, 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XoSo88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XoSo88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn