XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải tư 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 19 20 22 29 40 40 55 55
60 68 73 76 79 87 89 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 20, 40, 40, 60
1 19 1
2 20, 22, 29 2 22
3 3 73
4 40, 40 4 94, 94
5 55, 55 5 55, 55
6 60, 68 6 76
7 73, 76, 79 7 87
8 87, 89 8 68
9 94, 94 9 19, 29, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-11-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải tư 22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
11 17 23 32 32 34 38 38 41
42 44 48 64 66 70 71 75 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 11, 17 1 11, 41, 71
2 23 2 32, 32, 42
3 32, 32, 34, 38, 38 3 23
4 41, 42, 44, 48 4 34, 44, 64
5 5 75
6 64, 66 6 66
7 70, 71, 75 7 17
8 8 38, 38, 48
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-11-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải tư 84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 11 31 41 52 56 61 62 64
66 68 72 73 75 94 95 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 11 1 11, 31, 41, 61
2 2 52, 62, 72
3 31 3 73
4 41 4 64, 94
5 52, 56 5 75, 95
6 61, 62, 64, 66, 68 6 56, 66
7 72, 73, 75 7 97
8 8 68
9 94, 95, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-11-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải tư 20320 94235 71971 97593 26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 10 15 20 30 33 35 56 57
64 71 72 73 78 79 89 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 20, 30, 90
1 10, 15 1 71
2 20 2 72
3 30, 33, 35 3 33, 73, 93
4 4 64
5 56, 57 5 15, 35
6 64 6 56
7 71, 72, 73, 78, 79 7 57
8 89 8 78
9 90, 93 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-10-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 27
Giải bảy 383
Giải sáu 2798 6517 9020
Giải năm 2070
Giải tư 07698 94127 66070 27900 05633 28675 22168
Giải ba 37322 69833
Giải nhì 51366
Giải nhất 99686
Đặc biệt 639029
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 17 20 22 27 27 29 33 33
66 68 70 70 75 83 86 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 70, 70
1 17 1
2 20, 22, 27, 27, 29 2 22
3 33, 33 3 33, 33, 83
4 4
5 5 75
6 66, 68 6 66, 86
7 70, 70, 75 7 17, 27, 27
8 83, 86 8 68, 98, 98
9 98, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-10-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 05
Giải bảy 432
Giải sáu 9373 1888 1681
Giải năm 7555
Giải tư 44188 54074 11453 46384 88177 27767 15606
Giải ba 34362 26613
Giải nhì 43681
Giải nhất 82369
Đặc biệt 798484
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 06 13 32 53 55 62 67 69
73 74 77 81 81 84 84 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0
1 13 1 81, 81
2 2 32, 62
3 32 3 13, 53, 73
4 4 74, 84, 84
5 53, 55 5 05, 55
6 62, 67, 69 6
7 73, 74, 77 7 67, 77
8 81, 81, 84, 84, 88, 88 8 88, 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-10-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 99
Giải bảy 960
Giải sáu 0644 1326 5305
Giải năm 3031
Giải tư 93358 40731 66964 65922 73234 72768 77936
Giải ba 46909 99470
Giải nhì 38512
Giải nhất 79982
Đặc biệt 170966
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 09 12 22 26 31 31 34 36
44 58 60 64 66 68 70 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 60, 70
1 12 1 31, 31
2 22, 26 2 12, 22, 82
3 31, 31, 34, 36 3
4 44 4 34, 44, 64
5 58 5
6 60, 64, 66, 68 6 26, 36, 66
7 70 7
8 82 8 58, 68
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải tư 51461 42997 77321 15134 86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 21 29 31 34 58 61 62 72
73 77 77 78 82 84 87 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1 21, 31, 61, 91
2 21, 29 2 62, 72, 82
3 31, 34 3 73
4 4 34, 84
5 58 5
6 61, 62 6
7 72, 73, 77, 77, 78 7 77, 77, 87, 97
8 82, 84, 87 8 58, 78
9 91, 97 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải tư 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348
Giải ba 78675 28914
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 14 16 18 20 34 37 39 39
40 48 48 60 63 66 75 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 40, 60
1 14, 16, 18 1 91
2 20 2
3 34, 37, 39, 39 3 63, 93
4 40, 48, 48 4 14, 34
5 5 75
6 60, 63, 66 6 16, 66
7 75 7 37
8 8 18, 48, 48
9 91, 93 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-09-2022
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải tư 44289 80227 08462 65289 43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
10 14 25 27 45 51 52 56 56
61 62 63 67 70 83 89 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 70
1 10, 14 1 51, 61
2 25, 27 2 52, 62
3 3 63, 83
4 45 4 14
5 51, 52, 56, 56 5 25, 45
6 61, 62, 63, 67 6 56, 56
7 70 7 27, 67
8 83, 89, 89, 89 8
9 9 89, 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XoSo88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn