XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 83
Giải bảy 756
Giải sáu 3281 0376 2550
Giải năm 9002
Giải tư 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836
Giải ba 54130 69469
Giải nhì 62738
Giải nhất 28874
Đặc biệt 343497
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 30 36 38 50 54 56 69 71
72 74 76 81 81 82 83 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30, 50
1 1 71, 81, 81
2 2 72, 82
3 30, 36, 38 3 83
4 4 54, 74
5 50, 54, 56 5
6 69 6 36, 56, 76, 96
7 71, 72, 74, 76 7 97
8 81, 81, 82, 83 8 38
9 96, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-11-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 45
Giải bảy 188
Giải sáu 3699 7085 8123
Giải năm 2922
Giải tư 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809
Giải ba 28619 47366
Giải nhì 09291
Giải nhất 80781
Đặc biệt 513265
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
09 17 19 22 23 27 31 39 45
53 65 66 81 85 88 91 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 17, 19 1 31, 81, 91
2 22, 23, 27 2 22, 92
3 31, 39 3 23, 53
4 45 4
5 53 5 45, 65, 85
6 65, 66 6 66
7 7 17, 27
8 81, 85, 88 8 88
9 91, 92, 99 9 19, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-11-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 10
Giải bảy 952
Giải sáu 6660 9757 9257
Giải năm 3488
Giải tư 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660
Giải ba 14771 29772
Giải nhì 37512
Giải nhất 44206
Đặc biệt 425383
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
06 10 11 12 38 43 46 52 53
57 57 60 60 71 72 83 85 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 60, 60
1 10, 11, 12 1 11, 71
2 2 12, 52, 72
3 38 3 43, 53, 83
4 43, 46 4
5 52, 53, 57, 57 5 85
6 60, 60 6 46
7 71, 72 7 57, 57
8 83, 85, 88 8 38, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-11-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 10
Giải bảy 662
Giải sáu 4082 9464 3061
Giải năm 7334
Giải tư 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811
Giải ba 48401 93071
Giải nhì 96133
Giải nhất 13977
Đặc biệt 039799
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 02 10 10 11 15 33 34 38
53 61 62 64 71 77 82 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 10, 10
1 10, 10, 11, 15 1 11, 61, 71
2 2 62, 82
3 33, 34, 38 3 33, 53
4 4 34, 64
5 53 5 15
6 61, 62, 64 6
7 71, 77 7 77
8 82, 89 8 38
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-10-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 22
Giải bảy 857
Giải sáu 3388 1672 4873
Giải năm 7147
Giải tư 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644
Giải ba 19579 27348
Giải nhì 43231
Giải nhất 76888
Đặc biệt 432888
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
21 22 29 31 39 44 47 48 52
57 72 72 73 79 79 88 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 21, 31
2 21, 22, 29 2 22, 52, 72, 72
3 31, 39 3 73
4 44, 47, 48 4 44
5 52, 57 5
6 6
7 72, 72, 73, 79, 79 7 47, 57
8 88, 88, 88 8 48, 88, 88, 88
9 9 29, 39, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 15-10-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 02
Giải bảy 425
Giải sáu 9775 6915 1361
Giải năm 8228
Giải tư 55774 32346 07981 73525 40062 21758 48868
Giải ba 53706 42040
Giải nhì 28613
Giải nhất 55020
Đặc biệt 632109
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 06 09 13 15 20 25 25 28
40 46 58 61 62 68 74 75 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 09 0 20, 40
1 13, 15 1 61, 81
2 20, 25, 25, 28 2 02, 62
3 3 13
4 40, 46 4 74
5 58 5 15, 25, 25, 75
6 61, 62, 68 6 46
7 74, 75 7
8 81 8 28, 58, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-10-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 59
Giải bảy 921
Giải sáu 2212 5366 7727
Giải năm 6317
Giải tư 23313 08272 47426 84879 25773 98900 46915
Giải ba 16026 59941
Giải nhì 43404
Giải nhất 15634
Đặc biệt 353473
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 04 12 13 15 17 21 26 26
27 34 41 59 66 72 73 73 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0
1 12, 13, 15, 17 1 21, 41
2 21, 26, 26, 27 2 12, 72
3 34 3 13, 73, 73
4 41 4 34
5 59 5 15
6 66 6 26, 26, 66
7 72, 73, 73, 79 7 17, 27
8 8
9 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 86
Giải bảy 450
Giải sáu 8273 8936 0318
Giải năm 3832
Giải tư 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598
Giải ba 91459 66515
Giải nhì 11871
Giải nhất 79239
Đặc biệt 800622
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 15 18 21 22 32 36 39 50
53 59 60 71 73 78 86 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 60
1 15, 18 1 21, 71
2 21, 22 2 22, 32
3 32, 36, 39 3 53, 73
4 4
5 50, 53, 59 5 15, 95
6 60 6 36, 86
7 71, 73, 78 7
8 86 8 18, 78, 98
9 95, 98 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 72
Giải bảy 931
Giải sáu 9232 4522 2569
Giải năm 9182
Giải tư 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851
Giải ba 86305 03196
Giải nhì 00167
Giải nhất 63195
Đặc biệt 809574
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 22 31 32 34 36 51 54 67
69 72 74 75 80 82 93 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 80
1 1 31, 51
2 22 2 22, 32, 72, 82
3 31, 32, 34, 36 3 93
4 4 34, 54, 74
5 51, 54 5 75, 95
6 67, 69 6 36, 96
7 72, 74, 75 7 67
8 80, 82 8
9 93, 95, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 53
Giải bảy 456
Giải sáu 7469 3414 2581
Giải năm 6838
Giải tư 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604
Giải ba 77064 03488
Giải nhì 90092
Giải nhất 86405
Đặc biệt 800859
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 05 10 14 17 38 39 44 53
56 59 64 69 73 79 81 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 10
1 10, 14, 17 1 81
2 2 92
3 38, 39 3 53, 73
4 44 4 14, 44, 64
5 53, 56, 59 5
6 64, 69 6 56
7 73, 79 7 17
8 81, 88 8 38, 88
9 92 9 39, 59, 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn