XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 8482 8961 5645
Giải năm 3751
Giải tư 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495
Giải ba 71791 42343
Giải nhì 37467
Giải nhất 81502
Đặc biệt 316523
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 23 24 32 32 34 43 45
51 61 67 75 82 88 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0
1 1 51, 61, 91
2 23, 24 2 32, 32, 82, 92
3 32, 32, 34 3 23, 43
4 43, 45 4 24, 34
5 51 5 45, 75, 95
6 61, 67 6
7 75 7 67
8 82, 88 8 88
9 91, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-11-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 71
Giải bảy 353
Giải sáu 2573 9595 3010
Giải năm 7637
Giải tư 47362 62202 68307 12006 90744 84359 33988
Giải ba 21417 35644
Giải nhì 48564
Giải nhất 65092
Đặc biệt 084460
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 06 07 10 17 37 44 44 53
59 60 62 64 71 73 88 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 07 0 10, 60
1 10, 17 1 71
2 2 62, 92
3 37 3 53, 73
4 44, 44 4 44, 44, 64
5 53, 59 5 95
6 60, 62, 64 6
7 71, 73 7 17, 37
8 88 8 88
9 92, 95 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-11-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 66
Giải bảy 198
Giải sáu 9280 0352 2643
Giải năm 1954
Giải tư 16604 10970 78573 00480 85795 04758 52605
Giải ba 16381 93608
Giải nhì 42376
Giải nhất 86374
Đặc biệt 261083
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
04 05 08 43 52 54 58 66 70
73 74 76 80 80 81 83 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 08 0 70, 80, 80
1 1 81
2 2 52
3 3 43, 73, 83
4 43 4 54, 74
5 52, 54, 58 5 95
6 66 6 66, 76
7 70, 73, 74, 76 7
8 80, 80, 81, 83 8 58, 98
9 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-11-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 77
Giải bảy 413
Giải sáu 7792 5453 9317
Giải năm 4007
Giải tư 96045 69137 92357 22347 33555 69547 05436
Giải ba 93191 46132
Giải nhì 70014
Giải nhất 03862
Đặc biệt 162422
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 13 14 17 22 32 36 37 45
47 47 53 55 57 62 77 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 13, 14, 17 1 91
2 22 2 22, 32, 62, 92
3 32, 36, 37 3 13, 53
4 45, 47, 47 4 14
5 53, 55, 57 5 45, 55
6 62 6 36
7 77 7 17, 37, 47, 47, 57, 77
8 8
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-10-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 74
Giải bảy 785
Giải sáu 8303 7087 5012
Giải năm 2781
Giải tư 33205 93805 60958 80644 06130 88375 92624
Giải ba 12767 54622
Giải nhì 84839
Giải nhất 71341
Đặc biệt 274615
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 05 05 12 15 22 24 30 39
41 44 58 67 74 75 81 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 05 0 30
1 12, 15 1 41, 81
2 22, 24 2 12, 22
3 30, 39 3
4 41, 44 4 24, 44, 74
5 58 5 15, 75, 85
6 67 6
7 74, 75 7 67, 87
8 81, 85, 87 8 58
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-10-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 23
Giải bảy 207
Giải sáu 2126 5838 3441
Giải năm 0862
Giải tư 36151 14700 42670 83455 93862 88953 45588
Giải ba 61047 06047
Giải nhì 81935
Giải nhất 94383
Đặc biệt 534400
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 00 07 23 26 35 38 41 47
47 51 53 55 62 62 70 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 07 0 70
1 1 41, 51
2 23, 26 2 62, 62
3 35, 38 3 23, 53, 83
4 41, 47, 47 4
5 51, 53, 55 5 35, 55
6 62, 62 6 26
7 70 7 47, 47
8 83, 88 8 38, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-10-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 83
Giải bảy 360
Giải sáu 0420 6908 4558
Giải năm 0166
Giải tư 82782 23374 40016 63026 88764 03335 78115
Giải ba 61093 10355
Giải nhì 53047
Giải nhất 95636
Đặc biệt 494556
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
08 15 16 20 26 35 36 47 55
56 58 60 64 66 74 82 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 60
1 15, 16 1
2 20, 26 2 82
3 35, 36 3 83, 93
4 47 4 64, 74
5 55, 56, 58 5 15, 35, 55
6 60, 64, 66 6 16, 26, 36, 56, 66
7 74 7 47
8 82, 83 8 58
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-09-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 9763 2252 0237
Giải năm 6770
Giải tư 04543 89481 27583 10426 58732 01091 39750
Giải ba 23554 05877
Giải nhì 82332
Giải nhất 04390
Đặc biệt 745635
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
26 32 32 35 37 43 50 52 54
63 64 70 77 81 83 90 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 70, 90
1 1 81, 91
2 26 2 32, 32, 52
3 32, 32, 35, 37 3 43, 63, 83, 93
4 43 4 54, 64
5 50, 52, 54 5 35
6 63, 64 6 26
7 70, 77 7 37, 77
8 81, 83 8
9 90, 91, 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 22-09-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 4108 1143 4199
Giải năm 5832
Giải tư 33097 10375 06417 63732 83103 83402 86302
Giải ba 28368 56703
Giải nhì 74936
Giải nhất 05401
Đặc biệt 722904
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 01 02 02 03 03 04 08 17
32 32 36 43 60 68 75 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 02, 03, 03, 04, 08 0 00, 60
1 17 1
2 2 32, 32
3 32, 32, 36 3 43
4 43 4
5 5 75
6 60, 68 6 36
7 75 7 17, 97
8 8 68
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 15-09-2022
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 24
Giải bảy 618
Giải sáu 0038 0822 8335
Giải năm 2059
Giải tư 89200 45821 35497 61238 49920 24073 56851
Giải ba 84706 77896
Giải nhì 50109
Giải nhất 89520
Đặc biệt 584855
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 06 09 18 20 20 21 22 24
35 38 38 51 55 59 73 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 09 0 20, 20
1 18 1 21, 51
2 20, 20, 21, 22, 24 2 22
3 35, 38, 38 3 73
4 4 24
5 51, 55, 59 5 35, 55
6 6 96
7 73 7 97
8 8 18, 38, 38
9 96, 97 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XoSo88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XoSo88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn