XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải tư 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 08 10 19 21 28 39 50 54
66 71 76 76 81 86 88 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 50
1 10, 19 1 21, 71, 81
2 21, 28 2
3 39 3
4 4 54
5 50, 54 5
6 66 6 66, 76, 76, 86, 96
7 71, 76, 76 7
8 81, 86, 88, 89 8 28, 88
9 96 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải tư 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 50967
Đặc biệt 376288
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
11 12 20 25 27 38 66 66 67
72 73 83 83 84 88 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 12 1 11
2 20, 25, 27 2 12, 72
3 38 3 73, 83, 83
4 4 84
5 5 25, 95
6 66, 66, 67 6 66, 66
7 72, 73 7 27, 67
8 83, 83, 84, 88, 88, 89 8 38, 88, 88
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 87
Giải bảy 358
Giải sáu 6293 6893 4074
Giải năm 8000
Giải tư 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325
Giải ba 76971 03266
Giải nhì 71757
Giải nhất 68436
Đặc biệt 974705
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 05 25 36 37 44 57 58 62
63 64 66 71 74 81 87 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0
1 1 71, 81
2 25 2 62
3 36, 37 3 63, 93, 93
4 44 4 44, 64, 74
5 57, 58 5 25
6 62, 63, 64, 66 6 36, 66
7 71, 74 7 37, 57, 87
8 81, 87 8 58
9 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-11-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 21
Giải bảy 676
Giải sáu 8382 1928 4825
Giải năm 6481
Giải tư 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834
Giải ba 51527 87849
Giải nhì 37431
Giải nhất 77913
Đặc biệt 771195
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
13 21 25 27 28 31 34 44 49
50 55 61 69 76 76 81 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 13 1 21, 31, 61, 81
2 21, 25, 27, 28 2 82
3 31, 34 3 13
4 44, 49 4 34, 44
5 50, 55 5 25, 55, 95
6 61, 69 6 76, 76
7 76, 76 7 27
8 81, 82 8 28
9 95 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 31-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 37
Giải bảy 749
Giải sáu 0240 4795 1514
Giải năm 2484
Giải tư 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582
Giải ba 21428 63358
Giải nhì 51857
Giải nhất 33851
Đặc biệt 783630
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
14 22 23 28 30 36 37 40 41
49 51 57 58 82 84 84 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40
1 14 1 41, 51, 91
2 22, 23, 28 2 22, 82
3 30, 36, 37 3 23
4 40, 41, 49 4 14, 84, 84
5 51, 57, 58 5 95
6 6 36
7 7 37, 57
8 82, 84, 84 8 28, 58
9 91, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 94
Giải bảy 726
Giải sáu 7284 6608 1646
Giải năm 1063
Giải tư 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473
Giải ba 59400 20757
Giải nhì 81764
Giải nhất 20653
Đặc biệt 493305
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 05 08 15 19 26 46 49 53
57 63 64 69 73 84 84 84 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 08 0
1 15, 19 1
2 26 2
3 3 53, 63, 73
4 46, 49 4 64, 84, 84, 84, 94
5 53, 57 5 15
6 63, 64, 69 6 26, 46
7 73 7 57
8 84, 84, 84 8
9 94 9 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 51
Giải bảy 046
Giải sáu 4739 6118 7678
Giải năm 7107
Giải tư 89083 72529 16053 50891 38943 00398 15995
Giải ba 04288 61066
Giải nhì 90316
Giải nhất 19469
Đặc biệt 594322
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 16 18 22 29 39 43 46 51
53 66 69 78 83 88 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 16, 18 1 51, 91
2 22, 29 2 22
3 39 3 43, 53, 83
4 43, 46 4
5 51, 53 5 95
6 66, 69 6 16, 46, 66
7 78 7
8 83, 88 8 18, 78, 88, 98
9 91, 95, 98 9 29, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 68
Giải bảy 732
Giải sáu 9440 4397 6370
Giải năm 4592
Giải tư 87821 10927 91628 84597 44629 71209 62739
Giải ba 28618 47402
Giải nhì 10722
Giải nhất 35923
Đặc biệt 488036
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 09 18 21 22 23 27 28 29
32 36 39 40 68 70 92 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 40, 70
1 18 1 21
2 21, 22, 23, 27, 28, 29 2 22, 32, 92
3 32, 36, 39 3 23
4 40 4
5 5
6 68 6 36
7 70 7 27, 97, 97
8 8 18, 28, 68
9 92, 97, 97 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-10-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 52
Giải bảy 686
Giải sáu 8867 5969 0066
Giải năm 5162
Giải tư 35810 22644 65047 64627 32853 64059 67131
Giải ba 88157 56365
Giải nhì 64979
Giải nhất 18007
Đặc biệt 052774
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 10 27 31 44 47 52 53 57
59 62 65 66 67 69 74 79 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10
1 10 1 31
2 27 2 52, 62
3 31 3 53
4 44, 47 4 44, 74
5 52, 53, 57, 59 5 65
6 62, 65, 66, 67, 69 6 66, 86
7 74, 79 7 27, 47, 57, 67
8 86 8
9 9 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 26-09-2022
TỈNH Phú Yên
Giải tám 56
Giải bảy 984
Giải sáu 2965 6993 1635
Giải năm 3963
Giải tư 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125
Giải ba 14669 45033
Giải nhì 06147
Giải nhất 41668
Đặc biệt 957707
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 07 07 10 22 25 33 35 47
56 57 58 63 65 68 69 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 07 0 10
1 10 1
2 22, 25 2 22
3 33, 35 3 33, 63, 93
4 47 4 84
5 56, 57, 58 5 25, 35, 65
6 63, 65, 68, 69 6 56
7 7 47, 57
8 84 8 58, 68
9 93 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XoSo88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn