XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-11-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 52
Giải bảy 289
Giải sáu 8776 8152 9495
Giải năm 4338
Giải tư 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937
Giải ba 94075 07083
Giải nhì 60144
Giải nhất 65456
Đặc biệt 849005
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 05 31 32 37 38 44 52 52
55 56 63 71 75 76 83 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0
1 1 31, 71
2 2 32, 52, 52
3 31, 32, 37, 38 3 63, 83
4 44 4 44
5 52, 52, 55, 56 5 55, 75, 95
6 63 6 56, 76
7 71, 75, 76 7 37
8 83, 89 8 38
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 18-11-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 66
Giải bảy 196
Giải sáu 6572 1332 6505
Giải năm 7944
Giải tư 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833
Giải ba 54483 97529
Giải nhì 19448
Giải nhất 69162
Đặc biệt 959715
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 15 15 29 32 33 39 44 48
57 62 66 72 75 83 87 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 15, 15 1
2 29 2 32, 62, 72
3 32, 33, 39 3 33, 83
4 44, 48 4 44
5 57 5 15, 15, 75
6 62, 66 6 66, 96
7 72, 75 7 57, 87, 87
8 83, 87, 87 8 48
9 96 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 11-11-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 52
Giải bảy 753
Giải sáu 1753 8052 0482
Giải năm 8161
Giải tư 53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809
Giải ba 09930 81797
Giải nhì 70569
Giải nhất 97019
Đặc biệt 662228
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
08 09 15 19 28 30 49 52 52
53 53 61 63 69 82 89 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 30, 90
1 15, 19 1 61
2 28 2 52, 52, 82
3 30 3 53, 53, 63
4 49 4
5 52, 52, 53, 53 5 15
6 61, 63, 69 6
7 7 97
8 82, 89 8 28
9 90, 97 9 19, 49, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 04-11-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 78
Giải bảy 710
Giải sáu 7893 1923 4327
Giải năm 9998
Giải tư 52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112
Giải ba 76558 98192
Giải nhì 46938
Giải nhất 15280
Đặc biệt 136847
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 12 23 27 38 38 47 58 65
66 78 80 92 92 93 97 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80
1 10, 12 1
2 23, 27 2 12, 92, 92
3 38, 38 3 23, 93
4 47 4
5 58 5 65
6 65, 66 6 66
7 78 7 27, 47, 97
8 80 8 38, 38, 58, 78, 98
9 92, 92, 93, 97, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-10-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 411
Giải sáu 3032 8153 0991
Giải năm 5047
Giải tư 77180 89761 46841 75261 55025 93535 93257
Giải ba 59231 38946
Giải nhì 07936
Giải nhất 87825
Đặc biệt 997754
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
11 24 25 25 31 32 35 36 41
46 47 53 54 57 61 61 80 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 11 1 11, 31, 41, 61, 61, 91
2 24, 25, 25 2 32
3 31, 32, 35, 36 3 53
4 41, 46, 47 4 24, 54
5 53, 54, 57 5 25, 25, 35
6 61, 61 6 36, 46
7 7 47, 57
8 80 8
9 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-10-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 69
Giải bảy 170
Giải sáu 2748 9081 5368
Giải năm 0630
Giải tư 74319 46551 41930 95758 23839 19240 34317
Giải ba 04226 93593
Giải nhì 53910
Giải nhất 46016
Đặc biệt 749535
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 16 17 19 26 30 30 35 39
40 48 51 58 68 69 70 81 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 30, 30, 40, 70
1 10, 16, 17, 19 1 51, 81
2 26 2
3 30, 30, 35, 39 3 93
4 40, 48 4
5 51, 58 5 35
6 68, 69 6 16, 26
7 70 7 17
8 81 8 48, 58, 68
9 93 9 19, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-10-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 76
Giải bảy 088
Giải sáu 7308 0323 0005
Giải năm 7502
Giải tư 58876 00460 63587 94804 63634 38633 29289
Giải ba 89439 39661
Giải nhì 21355
Giải nhất 61432
Đặc biệt 763134
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 04 05 08 23 32 33 34 34
39 55 60 61 76 76 87 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05, 08 0 60
1 1 61
2 23 2 32
3 32, 33, 34, 34, 39 3 23, 33
4 4 34, 34
5 55 5 55
6 60, 61 6 76, 76
7 76, 76 7 87
8 87, 88, 89 8 88
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 65
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9950 3631
Giải năm 4336
Giải tư 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675
Giải ba 23199 44773
Giải nhì 78952
Giải nhất 37623
Đặc biệt 816156
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 08 23 31 36 48 50 52 56
65 66 69 73 75 85 89 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 50
1 1 31
2 23 2 52, 92
3 31, 36 3 23, 73
4 48 4
5 50, 52, 56 5 65, 75, 85
6 65, 66, 69 6 36, 56, 66
7 73, 75 7
8 85, 89 8 48
9 92, 99 9 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải tư 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 05 09 14 19 21 31 35 39
45 60 65 69 71 85 86 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 09 0 60
1 14, 19 1 21, 31, 71
2 21 2 92
3 31, 35, 39 3
4 45 4 14
5 5 35, 45, 65, 85
6 60, 65, 69 6 86, 96
7 71 7
8 85, 86 8
9 92, 96 9 19, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải tư 00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 01 14 17 17 32 33 38 52
58 59 66 69 74 75 76 77 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0
1 14, 17, 17 1
2 2 32, 52, 92
3 32, 33, 38 3 33
4 4 14, 74
5 52, 58, 59 5 75
6 66, 69 6 66, 76
7 74, 75, 76, 77 7 17, 17, 77
8 8 38, 58
9 92 9 59, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XoSo88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn