XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 30-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 71
Giải bảy 902
Giải sáu 1382 1489 1863
Giải năm 4852
Giải tư 04323 03733 02133 25500 25922 40764 57116
Giải ba 74922 25136
Giải nhì 15013
Giải nhất 37641
Đặc biệt 265909
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 02 09 13 16 22 22 23 33
33 36 41 52 63 64 71 82 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 09 0
1 13, 16 1 41, 71
2 22, 22, 23 2 22, 22, 52, 82
3 33, 33, 36 3 13, 23, 33, 33, 63
4 41 4 64
5 52 5
6 63, 64 6 16, 36
7 71 7
8 82, 89 8
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 27-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 39
Giải bảy 732
Giải sáu 4523 7875 7632
Giải năm 4577
Giải tư 37407 33560 35756 47889 87077 20806 69745
Giải ba 13683 95581
Giải nhì 26728
Giải nhất 25923
Đặc biệt 392878
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 07 23 23 28 32 32 39 45
56 60 75 77 77 78 81 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 60
1 1 81
2 23, 23, 28 2 32, 32
3 32, 32, 39 3 23, 23, 83
4 45 4
5 56 5 45, 75
6 60 6 56
7 75, 77, 77, 78 7 77, 77
8 81, 83, 89 8 28, 78
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 23-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 58
Giải bảy 520
Giải sáu 2806 9014 0888
Giải năm 0640
Giải tư 10705 36493 97870 70629 35175 24828 37670
Giải ba 12054 82180
Giải nhì 83086
Giải nhất 57702
Đặc biệt 069787
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 05 06 14 20 28 29 40 54
58 70 70 75 80 86 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06 0 20, 40, 70, 70, 80
1 14 1
2 20, 28, 29 2
3 3 93
4 40 4 14, 54
5 54, 58 5 75
6 6 86
7 70, 70, 75 7 87
8 80, 86, 87, 88 8 28, 58, 88
9 93 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 02
Giải bảy 946
Giải sáu 5241 9905 4425
Giải năm 2971
Giải tư 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598
Giải ba 12124 34067
Giải nhì 54819
Giải nhất 96809
Đặc biệt 445077
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 04 05 09 19 22 24 25 41
46 62 63 67 71 77 94 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05, 09 0
1 19 1 41, 71
2 22, 24, 25 2 02, 22, 62
3 3 63
4 41, 46 4 24, 94, 94
5 5 25
6 62, 63, 67 6 46
7 71, 77 7 67, 77
8 8 98
9 94, 94, 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 16-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 62
Giải bảy 818
Giải sáu 4662 1299 1593
Giải năm 1435
Giải tư 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940
Giải ba 22862 90144
Giải nhì 86937
Giải nhất 91458
Đặc biệt 226848
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 10 18 22 35 37 40 44 48
58 62 62 62 69 77 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 10, 40
1 10, 18 1
2 22 2 22, 62, 62, 62, 92
3 35, 37 3 93
4 40, 44, 48 4 44
5 58 5 35
6 62, 62, 62, 69 6
7 77 7 37, 77
8 8 18, 48, 58
9 92, 93, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 13-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 41
Giải bảy 913
Giải sáu 7515 7570 8626
Giải năm 8619
Giải tư 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329
Giải ba 15246 65129
Giải nhì 73874
Giải nhất 71156
Đặc biệt 563304
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 13 13 15 19 26 29 29 41
45 46 56 64 69 70 74 81 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 70
1 13, 13, 15, 19 1 41, 81
2 26, 29, 29 2
3 3 13, 13
4 41, 45, 46 4 64, 74
5 56 5 15, 45
6 64, 69 6 26, 46, 56
7 70, 74 7
8 81, 89 8
9 9 19, 29, 29, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 09-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 26
Giải bảy 017
Giải sáu 6975 3291 2791
Giải năm 8662
Giải tư 16775 67694 14573 00311 66330 11252 90668
Giải ba 52190 51563
Giải nhì 44091
Giải nhất 97006
Đặc biệt 076919
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 11 17 19 26 30 52 62 63
68 73 75 75 90 91 91 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 90
1 11, 17, 19 1 11, 91, 91, 91
2 26 2 52, 62
3 30 3 63, 73
4 4 94
5 52 5 75, 75
6 62, 63, 68 6 26
7 73, 75, 75 7 17
8 8 68
9 90, 91, 91, 91, 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 06-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 08
Giải bảy 555
Giải sáu 2094 0088 2727
Giải năm 9109
Giải tư 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542
Giải ba 58430 19366
Giải nhì 18259
Giải nhất 25914
Đặc biệt 619047
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 09 14 27 30 31 31 33 42
44 47 55 59 66 88 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 30
1 14 1 31, 31
2 27 2 42
3 30, 31, 31, 33 3 33
4 42, 44, 47 4 14, 44, 94
5 55, 59 5 55
6 66 6 66
7 7 27, 47
8 88 8 08, 88, 98
9 94, 98, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 02-11-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 35
Giải bảy 824
Giải sáu 6995 2087 8098
Giải năm 8042
Giải tư 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772
Giải ba 54907 61356
Giải nhì 89414
Giải nhất 69851
Đặc biệt 972290
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 07 14 24 34 35 42 49 51
56 59 69 72 76 87 90 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 90
1 14 1 51
2 24 2 42, 72
3 34, 35 3
4 42, 49 4 14, 24, 34
5 51, 56, 59 5 35, 95
6 69 6 56, 76
7 72, 76 7 87
8 87 8 98
9 90, 95, 98 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-10-2022
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 76
Giải bảy 225
Giải sáu 7985 8024 7557
Giải năm 8760
Giải tư 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771
Giải ba 40346 48690
Giải nhì 91100
Giải nhất 00089
Đặc biệt 281225
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 16 24 25 25 40 46 57 57
60 61 71 71 76 80 85 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40, 60, 80, 90
1 16 1 61, 71, 71
2 24, 25, 25 2
3 3
4 40, 46 4 24
5 57, 57 5 25, 25, 85
6 60, 61 6 16, 46, 76
7 71, 71, 76 7 57, 57
8 80, 85, 89 8
9 90 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XoSo88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn