XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 25-11-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 56
Giải bảy 569
Giải sáu 3658 2292 8688
Giải năm 6272
Giải tư 26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016
Giải ba 67561 34316
Giải nhì 06919
Giải nhất 67261
Đặc biệt 738250
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
09 14 16 16 18 19 25 50 56
58 61 61 68 69 72 88 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 14, 16, 16, 18, 19 1 61, 61
2 25 2 72, 92
3 3
4 4 14
5 50, 56, 58 5 25
6 61, 61, 68, 69 6 16, 16, 56
7 72 7
8 88, 88 8 18, 58, 68, 88, 88
9 92 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 18-11-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 84
Giải bảy 213
Giải sáu 0193 0202 3813
Giải năm 2275
Giải tư 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888
Giải ba 81946 08823
Giải nhì 51129
Giải nhất 53838
Đặc biệt 051264
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 10 13 13 17 23 29 38 46
49 59 64 74 75 84 88 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10
1 10, 13, 13, 17 1
2 23, 29 2
3 38 3 13, 13, 23, 93
4 46, 49 4 64, 74, 84
5 59 5 75
6 64 6 46, 96
7 74, 75 7 17
8 84, 88 8 38, 88
9 93, 96 9 29, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 11-11-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 03
Giải bảy 250
Giải sáu 9914 5265 1712
Giải năm 1330
Giải tư 66710 51506 48821 39451 40226 03677 83279
Giải ba 27678 62572
Giải nhì 20200
Giải nhất 36323
Đặc biệt 793827
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 03 06 10 12 14 21 23 26
27 30 50 51 65 72 77 78 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 06 0 10, 30, 50
1 10, 12, 14 1 21, 51
2 21, 23, 26, 27 2 12, 72
3 30 3 03, 23
4 4 14
5 50, 51 5 65
6 65 6 26
7 72, 77, 78, 79 7 27, 77
8 8 78
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 04-11-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 6278 8602 3181
Giải năm 9973
Giải tư 98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781
Giải ba 16905 01207
Giải nhì 41186
Giải nhất 54541
Đặc biệt 426461
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 04 05 05 05 07 29 40 41
50 61 65 73 78 81 81 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05, 05, 05, 07 0 40, 50
1 1 41, 61, 81, 81
2 29 2
3 3 73
4 40, 41 4
5 50 5 65, 95
6 61, 65 6 86
7 73, 78 7
8 81, 81, 86 8 78
9 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-10-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 32
Giải bảy 542
Giải sáu 5864 4415 0218
Giải năm 8101
Giải tư 86828 10605 94454 78090 21596 54326 74975
Giải ba 99182 55151
Giải nhì 15877
Giải nhất 25969
Đặc biệt 193067
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 05 15 18 26 28 32 42 51
54 64 67 69 75 77 82 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 90
1 15, 18 1 51
2 26, 28 2 32, 42, 82
3 32 3
4 42 4 54, 64
5 51, 54 5 15, 75
6 64, 67, 69 6 26, 96
7 75, 77 7 67, 77
8 82 8 18, 28
9 90, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-10-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 75
Giải bảy 751
Giải sáu 1666 2352 1728
Giải năm 8419
Giải tư 56910 34645 25986 94724 36447 77354 19390
Giải ba 64206 05402
Giải nhì 68845
Giải nhất 52928
Đặc biệt 747877
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 06 10 19 24 28 28 45 45
47 51 52 54 66 75 77 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 10, 90
1 10, 19 1 51
2 24, 28, 28 2 52
3 3
4 45, 45, 47 4 24, 54
5 51, 52, 54 5 45, 45, 75
6 66 6 66, 86
7 75, 77 7 47, 77
8 86 8 28, 28
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-10-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 65
Giải bảy 623
Giải sáu 5917 7350 1330
Giải năm 7093
Giải tư 90338 15040 55398 54462 14574 32020 72334
Giải ba 07813 78761
Giải nhì 79953
Giải nhất 28204
Đặc biệt 339588
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 13 17 20 23 30 34 38 40
50 53 61 62 65 74 88 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 30, 40, 50
1 13, 17 1 61
2 20, 23 2 62
3 30, 34, 38 3 13, 23, 53, 93
4 40 4 34, 74
5 50, 53 5 65
6 61, 62, 65 6
7 74 7 17
8 88 8 38, 88, 98
9 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 26
Giải bảy 534
Giải sáu 2374 4026 3727
Giải năm 2448
Giải tư 90141 23758 51537 66865 69766 64920 11517
Giải ba 16441 06188
Giải nhì 50483
Giải nhất 81050
Đặc biệt 141113
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
13 17 20 26 26 27 34 37 41
41 48 50 58 65 66 74 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 50
1 13, 17 1 41, 41
2 20, 26, 26, 27 2
3 34, 37 3 13, 83
4 41, 41, 48 4 34, 74
5 50, 58 5 65
6 65, 66 6 26, 26, 66
7 74 7 17, 27, 37
8 83, 88 8 48, 58, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 01
Giải bảy 808
Giải sáu 4244 6259 5819
Giải năm 5639
Giải tư 49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691
Giải ba 82301 80434
Giải nhì 31664
Giải nhất 04794
Đặc biệt 586994
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 01 03 08 19 34 39 44 58
59 64 72 81 82 87 91 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03, 08 0
1 19 1 01, 81, 91
2 2 72, 82
3 34, 39 3
4 44 4 34, 44, 64, 94, 94
5 58, 59 5
6 64 6
7 72 7 87
8 81, 82, 87 8 58
9 91, 94, 94 9 19, 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Gia Lai
Giải tám 57
Giải bảy 907
Giải sáu 6295 8262 6597
Giải năm 9892
Giải tư 64562 90084 36162 02130 48062 67051 84684
Giải ba 03975 70847
Giải nhì 98894
Giải nhất 41425
Đặc biệt 785813
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
07 13 25 30 47 51 57 62 62
62 62 75 84 84 92 94 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 13 1 51
2 25 2 62, 62, 62, 62, 92
3 30 3 13
4 47 4 84, 84, 94
5 51, 57 5 25, 75, 95
6 62, 62, 62, 62 6
7 75 7 47, 57, 97
8 84, 84 8
9 92, 94, 95, 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XoSo88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn