XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 36
Giải bảy 869
Giải sáu 2115 1849 5909
Giải năm 0341
Giải tư 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
Giải ba 35405 19159
Giải nhì 82081
Giải nhất 67840
Đặc biệt 829741
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
05 08 09 15 36 40 41 41 48
49 54 59 69 69 69 70 78 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 09 0 40, 70
1 15 1 41, 41, 81
2 2
3 36 3
4 40, 41, 41, 48, 49 4 54
5 54, 59 5 15
6 69, 69, 69 6 36
7 70, 78 7
8 81 8 48, 78
9 9 49, 59, 69, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-11-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 91
Giải bảy 066
Giải sáu 5328 5951 9843
Giải năm 8221
Giải tư 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297
Giải ba 05345 95753
Giải nhì 70834
Giải nhất 74435
Đặc biệt 899230
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 21 28 30 34 35 40 43 45
51 53 66 72 73 79 89 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30, 40
1 1 21, 51, 91
2 21, 28 2 72
3 30, 34, 35 3 43, 53, 73
4 40, 43, 45 4 34
5 51, 53 5 35, 45
6 66 6 66
7 72, 73, 79 7 97
8 89 8 28
9 91, 97 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-11-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 52
Giải bảy 401
Giải sáu 0409 4271 5945
Giải năm 5505
Giải tư 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736
Giải ba 56646 24443
Giải nhì 49687
Giải nhất 93347
Đặc biệt 966051
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 02 05 09 09 28 36 43 45
46 47 51 52 67 71 72 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05, 09, 09 0
1 1 51, 71
2 28 2 52, 72
3 36 3 43
4 43, 45, 46, 47 4
5 51, 52 5 45, 85
6 67 6 36, 46
7 71, 72 7 47, 67, 87
8 85, 87 8 28
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-05-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 61
Giải bảy 523
Giải sáu 8222 9031 5499
Giải năm 7856
Giải tư 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942
Giải ba 74977 87579
Giải nhì 07140
Giải nhất 06658
Đặc biệt 359027
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
06 15 22 23 27 31 40 42 51
56 58 61 68 76 77 79 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40
1 15 1 31, 51, 61
2 22, 23, 27 2 22, 42
3 31 3 23
4 40, 42 4
5 51, 56, 58 5 15
6 61, 68 6 56, 76, 86
7 76, 77, 79 7 27, 77
8 86 8 58, 68
9 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 30-04-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 64
Giải bảy 708
Giải sáu 2916 4563 0372
Giải năm 8161
Giải tư 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839
Giải ba 55743 67713
Giải nhì 55628
Giải nhất 84918
Đặc biệt 025388
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 03 08 13 16 18 28 39 43
46 61 62 63 64 67 72 81 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 08 0
1 13, 16, 18 1 61, 81
2 28 2 62, 72
3 39 3 13, 43, 63
4 43, 46 4 64
5 5
6 61, 62, 63, 64, 67 6 16, 46
7 72 7 67
8 81, 88 8 18, 28, 88
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 23-04-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 83
Giải bảy 101
Giải sáu 5826 7858 2430
Giải năm 8248
Giải tư 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119
Giải ba 67084 57166
Giải nhì 95806
Giải nhất 18471
Đặc biệt 804668
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 04 06 13 19 23 26 30 48
58 66 66 68 68 70 71 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 06 0 30, 70
1 13, 19 1 71
2 23, 26 2
3 30 3 13, 23, 83
4 48 4 84
5 58 5
6 66, 66, 68, 68 6 26, 66, 66
7 70, 71 7
8 83, 84 8 48, 58, 68, 68
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 16-04-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 71
Giải bảy 117
Giải sáu 5881 4589 1978
Giải năm 4412
Giải tư 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850
Giải ba 78957 35038
Giải nhì 67281
Giải nhất 45607
Đặc biệt 413425
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 07 12 13 16 17 19 25 38
40 50 57 71 78 81 81 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 40, 50
1 12, 13, 16, 17, 19 1 71, 81, 81
2 25 2 12, 92
3 38 3 13
4 40 4
5 50, 57 5 25
6 6 16
7 71, 78 7 17, 57
8 81, 81, 89 8 38, 78
9 92 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 09-04-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 53
Giải bảy 687
Giải sáu 7520 8881 6433
Giải năm 0517
Giải tư 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152
Giải ba 12460 77165
Giải nhì 44581
Giải nhất 27825
Đặc biệt 177168
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 08 17 20 25 33 52 53 54
60 65 68 81 81 87 87 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 20, 60
1 17 1 81, 81, 91
2 20, 25 2 52
3 33 3 33, 53
4 4 54, 94
5 52, 53, 54 5 25, 65
6 60, 65, 68 6
7 7 17, 87, 87
8 81, 81, 87, 87 8 68
9 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-04-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 77
Giải bảy 273
Giải sáu 4505 7786 1499
Giải năm 4329
Giải tư 65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891
Giải ba 96735 92067
Giải nhì 58187
Giải nhất 36404
Đặc biệt 799914
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 05 08 14 29 35 35 50 67
73 74 77 86 87 87 91 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 08 0 50
1 14 1 91
2 29 2
3 35, 35 3 73
4 4 14, 74
5 50 5 35, 35
6 67 6 86
7 73, 74, 77 7 67, 77, 87, 87
8 86, 87, 87 8
9 91, 99, 99 9 29, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-03-2022
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 39
Giải bảy 287
Giải sáu 7868 9355 3212
Giải năm 3243
Giải tư 46222 02478 76396 44824 85163 05001 84351
Giải ba 89701 02495
Giải nhì 42917
Giải nhất 12058
Đặc biệt 691631
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 01 12 17 22 24 31 39 43
51 55 58 63 68 78 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01 0
1 12, 17 1 31, 51
2 22, 24 2 12, 22
3 31, 39 3 43, 63
4 43 4 24
5 51, 55, 58 5 55, 95
6 63, 68 6 96
7 78 7 17, 87
8 87 8 58, 68, 78
9 95, 96 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XoSo88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn