XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 30-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3049 3012 1596
Giải năm 4560
Giải tư 06452 86494 44319 25287 33594 29804 49314
Giải ba 65835 15353
Giải nhì 21356
Giải nhất 76119
Đặc biệt 284555
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 12 14 19 19 35 48 49 52
53 55 56 60 87 94 94 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 60
1 12, 14, 19, 19 1
2 2 12, 52
3 35 3 53
4 48, 49 4 14, 94, 94
5 52, 53, 55, 56 5 35, 55, 95
6 60 6 56, 96
7 7 87
8 87 8 48
9 94, 94, 95, 96 9 19, 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 17
Giải bảy 150
Giải sáu 3186 1575 9235
Giải năm 7777
Giải tư 03253 93664 84102 62713 86726 72487 76243
Giải ba 31243 78528
Giải nhì 04387
Giải nhất 49314
Đặc biệt 234365
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 13 14 17 26 28 35 43 43
50 53 64 65 75 77 86 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 13, 14, 17 1
2 26, 28 2
3 35 3 13, 43, 43, 53
4 43, 43 4 14, 64
5 50, 53 5 35, 65, 75
6 64, 65 6 26, 86
7 75, 77 7 17, 77, 87, 87
8 86, 87, 87 8 28
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 23-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 99
Giải bảy 350
Giải sáu 5157 1402 9936
Giải năm 7667
Giải tư 61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313
Giải ba 12223 24006
Giải nhì 11925
Giải nhất 30812
Đặc biệt 163055
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 06 10 12 13 22 23 25 27
36 50 55 57 66 67 70 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 10, 50, 70
1 10, 12, 13 1
2 22, 23, 25, 27 2 12, 22
3 36 3 13, 23
4 4
5 50, 55, 57 5 25, 55
6 66, 67 6 36, 66
7 70 7 27, 57, 67, 97
8 8
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 94
Giải bảy 927
Giải sáu 7441 0546 3087
Giải năm 5958
Giải tư 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477
Giải ba 84277 85549
Giải nhì 27947
Giải nhất 57664
Đặc biệt 876623
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
21 23 27 41 46 46 47 48 49
56 58 64 68 77 77 87 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 1 21, 41
2 21, 23, 27 2
3 3 23
4 41, 46, 46, 47, 48, 49 4 64, 94
5 56, 58 5
6 64, 68 6 46, 46, 56
7 77, 77 7 27, 47, 77, 77, 87
8 87 8 48, 58, 68
9 90, 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 16-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 23
Giải bảy 958
Giải sáu 7575 4152 9507
Giải năm 8226
Giải tư 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210
Giải ba 24926 92253
Giải nhì 53363
Giải nhất 49653
Đặc biệt 773808
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
07 08 10 23 26 26 30 51 52
53 53 58 60 63 75 88 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 10, 30, 60
1 10 1 51
2 23, 26, 26 2 52
3 30 3 23, 53, 53, 63
4 4
5 51, 52, 53, 53, 58 5 75
6 60, 63 6 26, 26, 96
7 75 7 97
8 88 8 58, 88
9 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 13
Giải bảy 504
Giải sáu 7374 7525 2821
Giải năm 1674
Giải tư 83087 70357 57370 65608 04599 84693 33075
Giải ba 92212 88113
Giải nhì 81019
Giải nhất 09850
Đặc biệt 458716
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 08 12 13 13 16 19 21 25
50 57 70 74 74 75 87 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 50, 70
1 12, 13, 13, 16, 19 1 21
2 21, 25 2 12
3 3 13, 13, 93
4 4 74, 74
5 50, 57 5 25, 75
6 6 16
7 70, 74, 74, 75 7 57, 87
8 87 8
9 93, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 09-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 65
Giải bảy 887
Giải sáu 9747 4639 0259
Giải năm 6753
Giải tư 22238 08975 94579 39726 56627 41252 08612
Giải ba 99130 47879
Giải nhì 46258
Giải nhất 21721
Đặc biệt 969708
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
08 12 21 26 27 30 38 39 47
52 53 58 59 65 75 79 79 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 30
1 12 1 21
2 21, 26, 27 2 12, 52
3 30, 38, 39 3 53
4 47 4
5 52, 53, 58, 59 5 65, 75
6 65 6 26
7 75, 79, 79 7 27, 47, 87
8 87 8 38, 58
9 9 39, 59, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 7674 4753 2527
Giải năm 4025
Giải tư 22220 60653 63890 72982 48521 49887 52226
Giải ba 85999 80352
Giải nhì 50250
Giải nhất 20742
Đặc biệt 378184
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
20 21 22 25 26 27 42 42 50
52 53 53 74 82 84 87 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 50, 90
1 1 21
2 20, 21, 22, 25, 26, 27 2 22, 42, 42, 52, 82
3 3 53, 53
4 42, 42 4 74, 84
5 50, 52, 53, 53 5 25
6 6 26
7 74 7 27, 87
8 82, 84, 87 8
9 90, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 02-11-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 88
Giải bảy 866
Giải sáu 5450 8454 9758
Giải năm 3642
Giải tư 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730
Giải ba 65743 34135
Giải nhì 88157
Giải nhất 43019
Đặc biệt 209146
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
12 19 30 35 35 42 43 45 46
50 52 54 57 58 66 71 75 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50
1 12, 19 1 71
2 2 12, 42, 52
3 30, 35, 35 3 43
4 42, 43, 45, 46 4 54
5 50, 52, 54, 57, 58 5 35, 35, 45, 75
6 66 6 46, 66
7 71, 75 7 57
8 88 8 58, 88
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 26-10-2022
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 82
Giải bảy 320
Giải sáu 1753 7324 2463
Giải năm 8432
Giải tư 93978 36222 67654 14635 12077 82195 72749
Giải ba 19346 71707
Giải nhì 89302
Giải nhất 99128
Đặc biệt 052051
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 07 20 22 24 28 32 35 46
49 51 53 54 63 77 78 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 20
1 1 51
2 20, 22, 24, 28 2 22, 32, 82
3 32, 35 3 53, 63
4 46, 49 4 24, 54
5 51, 53, 54 5 35, 95
6 63 6 46
7 77, 78 7 77
8 82 8 28, 78
9 95 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XoSo88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn