XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 32
Giải bảy 165
Giải sáu 3605 7148 4964
Giải năm 1471
Giải tư 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303
Giải ba 05330 00113
Giải nhì 24892
Giải nhất 59913
Đặc biệt 982079
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 05 05 13 13 30 32 34 37
48 64 65 71 79 81 90 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 05 0 30, 90
1 13, 13 1 71, 81, 91
2 2 32, 92
3 30, 32, 34, 37 3 13, 13
4 48 4 34, 64
5 5 65
6 64, 65 6
7 71, 79 7 37
8 81 8 48
9 90, 91, 92 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 79
Giải bảy 250
Giải sáu 1218 7351 6807
Giải năm 3380
Giải tư 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312
Giải ba 00693 29677
Giải nhì 87980
Giải nhất 61612
Đặc biệt 170917
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 12 12 13 17 18 31 50 51
77 78 79 80 80 83 89 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50, 80, 80
1 12, 12, 13, 17, 18 1 31, 51
2 2 12, 12
3 31 3 13, 83, 93
4 4
5 50, 51 5
6 6
7 77, 78, 79 7 17, 77, 97
8 80, 80, 83, 89 8 18, 78
9 93, 97 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 38
Giải bảy 342
Giải sáu 2347 6399 4276
Giải năm 9703
Giải tư 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348
Giải ba 93531 46699
Giải nhì 36050
Giải nhất 50350
Đặc biệt 849725
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 05 17 20 25 31 38 42 47
48 50 50 59 69 76 84 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 20, 50, 50
1 17 1 31
2 20, 25 2 42
3 31, 38 3
4 42, 47, 48 4 84
5 50, 50, 59 5 25
6 69 6 76
7 76 7 17, 47
8 84 8 38, 48
9 99, 99 9 59, 69, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 95
Giải bảy 163
Giải sáu 2842 1002 3497
Giải năm 1456
Giải tư 50239 22502 14015 80036 74308 24604 55188
Giải ba 18421 05889
Giải nhì 93625
Giải nhất 59258
Đặc biệt 760839
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
02 02 04 08 15 21 25 36 39
39 42 56 58 63 88 89 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 04, 08 0
1 15 1 21
2 21, 25 2 42
3 36, 39, 39 3 63
4 42 4
5 56, 58 5 15, 25, 95
6 63 6 36, 56
7 7 97
8 88, 89 8 58, 88
9 95, 97 9 39, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-11-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 60
Giải bảy 585
Giải sáu 4059 3694 5144
Giải năm 4090
Giải tư 81725 93585 75824 81792 31468 11714 84948
Giải ba 74804 53727
Giải nhì 42445
Giải nhất 72322
Đặc biệt 165010
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 10 14 22 24 25 27 44 45
48 59 60 68 85 85 90 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 60, 90
1 10, 14 1
2 22, 24, 25, 27 2 22, 92
3 3
4 44, 45, 48 4 14, 24, 44, 94
5 59 5 25, 45, 85, 85
6 60, 68 6
7 7 27
8 85, 85 8 48, 68
9 90, 92, 94 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-10-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 08
Giải bảy 577
Giải sáu 5238 7004 1484
Giải năm 7637
Giải tư 26148 24535 88713 07250 46679 08273 87619
Giải ba 33401 24987
Giải nhì 98687
Giải nhất 98446
Đặc biệt 637368
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 04 08 13 19 35 37 38 46
48 50 68 73 77 79 84 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 08 0 50
1 13, 19 1
2 2
3 35, 37, 38 3 13, 73
4 46, 48 4 84
5 50 5 35
6 68 6 46
7 73, 77, 79 7 37, 77, 87, 87
8 84, 87, 87 8 08, 38, 48, 68
9 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-10-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 34
Giải bảy 648
Giải sáu 4642 5527 3452
Giải năm 3282
Giải tư 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176
Giải ba 13559 20068
Giải nhì 08255
Giải nhất 26167
Đặc biệt 749429
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 25 27 29 30 34 42 48 52
52 55 58 59 67 68 68 76 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30
1 1
2 25, 27, 29 2 42, 52, 52, 82
3 30, 34 3
4 42, 48 4 34
5 52, 52, 55, 58, 59 5 25, 55
6 67, 68, 68 6 76
7 76 7 27, 67
8 82 8 48, 58, 68, 68
9 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-10-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 99
Giải bảy 437
Giải sáu 7630 3567 4523
Giải năm 0601
Giải tư 81138 96507 65490 85232 96331 01587 20972
Giải ba 73814 73582
Giải nhì 43796
Giải nhất 88979
Đặc biệt 593177
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 07 14 23 30 31 32 37 38
67 72 77 79 82 87 90 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 30, 90
1 14 1 31
2 23 2 32, 72, 82
3 30, 31, 32, 37, 38 3 23
4 4 14
5 5
6 67 6 96
7 72, 77, 79 7 37, 67, 77, 87
8 82, 87 8 38
9 90, 96, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-10-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 16
Giải bảy 552
Giải sáu 0218 4399 8718
Giải năm 7147
Giải tư 15123 18003 62525 61154 49840 96487 13194
Giải ba 60099 19272
Giải nhì 06385
Giải nhất 90595
Đặc biệt 260723
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 16 18 18 23 23 25 40 47
52 54 72 85 87 94 95 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 40
1 16, 18, 18 1
2 23, 23, 25 2 52, 72
3 3 23, 23
4 40, 47 4 54, 94
5 52, 54 5 25, 85, 95
6 6 16
7 72 7 47, 87
8 85, 87 8 18, 18
9 94, 95, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-09-2022
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 55
Giải bảy 381
Giải sáu 7702 3848 4207
Giải năm 7767
Giải tư 28276 49467 04615 59270 51526 54515 40489
Giải ba 47400 92008
Giải nhì 33963
Giải nhất 78207
Đặc biệt 949449
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 02 07 07 08 15 15 26 48
49 55 63 67 67 70 76 81 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 07, 07, 08 0 70
1 15, 15 1 81
2 26 2
3 3 63
4 48, 49 4
5 55 5 15, 15, 55
6 63, 67, 67 6 26, 76
7 70, 76 7 67, 67
8 81, 89 8 48
9 9 49, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XoSo88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn