XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-11-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 06
Giải bảy 083
Giải sáu 5623 5013 2029
Giải năm 7615
Giải tư 78028 26729 98130 08388 60132 46579 25097
Giải ba 06077 36191
Giải nhì 40878
Giải nhất 23728
Đặc biệt 365567
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 13 15 23 28 28 29 29 30
32 67 77 78 79 83 88 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30
1 13, 15 1 91
2 23, 28, 28, 29, 29 2 32
3 30, 32 3 13, 23, 83
4 4
5 5 15
6 67 6 06
7 77, 78, 79 7 67, 77, 97
8 83, 88 8 28, 28, 78, 88
9 91, 97 9 29, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-11-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 21
Giải bảy 455
Giải sáu 4896 2726 8752
Giải năm 2544
Giải tư 60218 15269 17976 36796 26813 87966 31685
Giải ba 10196 31809
Giải nhì 20284
Giải nhất 49480
Đặc biệt 280219
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
09 13 18 19 21 26 44 52 55
66 69 76 80 84 85 96 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 80
1 13, 18, 19 1 21
2 21, 26 2 52
3 3 13
4 44 4 44, 84
5 52, 55 5 55, 85
6 66, 69 6 26, 66, 76, 96, 96, 96
7 76 7
8 80, 84, 85 8 18
9 96, 96, 96 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-11-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 61
Giải bảy 570
Giải sáu 5746 2286 1841
Giải năm 5560
Giải tư 24944 01860 62844 11277 77057 25327 66596
Giải ba 89389 65328
Giải nhì 81173
Giải nhất 42149
Đặc biệt 820665
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
27 28 41 44 44 46 49 57 60
60 61 65 70 73 77 86 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60, 70
1 1 41, 61
2 27, 28 2
3 3 73
4 41, 44, 44, 46, 49 4 44, 44
5 57 5 65
6 60, 60, 61, 65 6 46, 86, 96
7 70, 73, 77 7 27, 57, 77
8 86, 89 8 28
9 96 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-11-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 36
Giải bảy 189
Giải sáu 0627 5732 4678
Giải năm 7821
Giải tư 99938 95119 74033 16273 33094 26791 85261
Giải ba 49517 38731
Giải nhì 10544
Giải nhất 43428
Đặc biệt 183799
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
17 19 21 27 28 31 32 33 36
38 44 61 73 78 89 91 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 17, 19 1 21, 31, 61, 91
2 21, 27, 28 2 32
3 31, 32, 33, 36, 38 3 33, 73
4 44 4 44, 94
5 5
6 61 6 36
7 73, 78 7 17, 27
8 89 8 28, 38, 78
9 91, 94, 99 9 19, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-10-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 20
Giải bảy 954
Giải sáu 2896 0954 8101
Giải năm 4075
Giải tư 10589 02565 51865 04128 66394 79043 35340
Giải ba 32028 76378
Giải nhì 76251
Giải nhất 64979
Đặc biệt 028515
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 15 20 28 28 40 43 51 54
54 65 65 75 78 79 89 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 40
1 15 1 51
2 20, 28, 28 2
3 3 43
4 40, 43 4 54, 54, 94
5 51, 54, 54 5 15, 65, 65, 75
6 65, 65 6 96
7 75, 78, 79 7
8 89 8 28, 28, 78
9 94, 96 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-10-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 170
Giải sáu 6081 8316 8958
Giải năm 6311
Giải tư 98951 23245 59553 57204 24804 00545 74749
Giải ba 62707 32348
Giải nhì 25998
Giải nhất 32093
Đặc biệt 972422
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
04 04 07 11 16 22 45 45 48
49 51 53 58 70 75 81 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 07 0 70
1 11, 16 1 11, 51, 81
2 22 2 22
3 3 53, 93
4 45, 45, 48, 49 4
5 51, 53, 58 5 45, 45, 75
6 6 16
7 70, 75 7
8 81 8 48, 58, 98
9 93, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-10-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 29
Giải bảy 547
Giải sáu 8534 3983 7660
Giải năm 9823
Giải tư 29101 96168 43338 87462 59310 56417 58969
Giải ba 62353 64052
Giải nhì 37968
Giải nhất 03749
Đặc biệt 608564
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 10 17 23 29 34 38 47 49
52 53 60 62 64 68 68 69 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 60
1 10, 17 1
2 23, 29 2 52, 62
3 34, 38 3 23, 53, 83
4 47, 49 4 34, 64
5 52, 53 5
6 60, 62, 64, 68, 68, 69 6
7 7 17, 47
8 83 8 38, 68, 68
9 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 505
Giải sáu 7819 7407 4619
Giải năm 4398
Giải tư 94092 80338 38634 00549 98381 97234 48369
Giải ba 28134 01010
Giải nhì 03030
Giải nhất 34315
Đặc biệt 845391
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 07 10 15 19 19 30 34 34
34 38 49 69 75 81 91 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 10, 30
1 10, 15, 19, 19 1 81, 91
2 2 92
3 30, 34, 34, 34, 38 3
4 49 4 34, 34, 34
5 5 15, 75
6 69 6
7 75 7
8 81 8 38, 98
9 91, 92, 98 9 19, 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư 53216 73288 03818 24289 87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 12 13 16 18 27 32 38 42
50 51 59 62 70 70 76 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 70, 70
1 12, 13, 16, 18 1 51
2 27 2 12, 32, 42, 62
3 32, 38 3 13
4 42 4
5 50, 51, 59 5
6 62 6 16, 76
7 70, 70, 76 7 27
8 88, 89 8 18, 38, 88
9 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư 47095 82103 60806 83259 52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 04 06 08 18 42 45 49 59
64 70 71 72 74 75 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06, 08 0 70
1 18 1 71
2 2 42, 72
3 3
4 42, 45, 49 4 64, 74, 94
5 59 5 45, 75, 95
6 64 6
7 70, 71, 72, 74, 75 7
8 88 8 18, 88
9 94, 95 9 49, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XoSo88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XoSo88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn