XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 30-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 29
Giải bảy 278
Giải sáu 6602 3696 8043
Giải năm 4899
Giải tư 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207
Giải ba 20573 26070
Giải nhì 35666
Giải nhất 01489
Đặc biệt 787744
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 07 07 25 25 29 43 44 56
58 66 67 70 73 78 89 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 07 0 70
1 1
2 25, 25, 29 2
3 3 43, 73
4 43, 44 4 44
5 56, 58 5 25, 25
6 66, 67 6 56, 66, 96
7 70, 73, 78 7 67
8 89 8 58, 78
9 96, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 23-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 95
Giải bảy 036
Giải sáu 8524 8183 0702
Giải năm 7939
Giải tư 11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280
Giải ba 58600 00734
Giải nhì 38955
Giải nhất 49723
Đặc biệt 004645
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 02 06 12 20 23 24 24 34
36 37 39 45 55 62 80 83 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 20, 80
1 12 1
2 20, 23, 24, 24 2 12, 62
3 34, 36, 37, 39 3 23, 83
4 45 4 24, 24, 34
5 55 5 45, 55, 95
6 62 6 36
7 7 37
8 80, 83 8
9 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 01
Giải bảy 394
Giải sáu 7741 4693 8140
Giải năm 5463
Giải tư 65784 86876 77737 70501 41637 12234 73935
Giải ba 70703 53211
Giải nhì 20708
Giải nhất 69778
Đặc biệt 289076
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 01 03 08 11 34 35 37 37
40 41 63 76 76 78 84 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03, 08 0 40
1 11 1 01, 11, 41
2 2
3 34, 35, 37, 37 3 63, 93
4 40, 41 4 34, 84, 94
5 5 35
6 63 6 76, 76
7 76, 76, 78 7 37, 37
8 84 8 78
9 93, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 17
Giải bảy 160
Giải sáu 0800 6837 9968
Giải năm 3002
Giải tư 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111
Giải ba 74943 87889
Giải nhì 52476
Giải nhất 61231
Đặc biệt 676454
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 02 11 16 17 31 34 37 38
43 48 54 60 68 76 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 60
1 11, 16, 17 1 11, 31
2 2 92
3 31, 34, 37, 38 3 43
4 43, 48 4 34, 54
5 54 5
6 60, 68 6 16, 76, 96
7 76 7 17, 37
8 89 8 38, 48, 68
9 92, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-11-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 82
Giải bảy 737
Giải sáu 6202 5062 1581
Giải năm 7397
Giải tư 87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046
Giải ba 78891 54077
Giải nhì 41512
Giải nhất 67432
Đặc biệt 695342
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 12 16 21 29 32 37 42 46
54 62 76 77 81 82 91 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 12, 16 1 21, 81, 91
2 21, 29 2 12, 32, 42, 62, 82
3 32, 37 3
4 42, 46 4 54
5 54 5
6 62 6 16, 46, 76
7 76, 77 7 37, 77, 97
8 81, 82 8
9 91, 97, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-10-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 52
Giải bảy 336
Giải sáu 4167 1235 9351
Giải năm 2805
Giải tư 37878 95865 57102 80043 93125 45742 02580
Giải ba 52452 63745
Giải nhì 74157
Giải nhất 50922
Đặc biệt 443482
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 05 22 25 35 36 42 43 45
51 52 52 57 65 67 78 80 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 80
1 1 51
2 22, 25 2 22, 42, 52, 52, 82
3 35, 36 3 43
4 42, 43, 45 4
5 51, 52, 52, 57 5 25, 35, 45, 65
6 65, 67 6 36
7 78 7 57, 67
8 80, 82 8 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-10-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 95
Giải bảy 955
Giải sáu 5839 8785 5936
Giải năm 5865
Giải tư 58111 89084 57143 43922 87817 73856 72951
Giải ba 89683 03999
Giải nhì 29928
Giải nhất 34073
Đặc biệt 919634
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
11 17 22 28 34 36 39 43 51
55 56 65 73 83 84 85 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 17 1 11, 51
2 22, 28 2 22
3 34, 36, 39 3 43, 73, 83
4 43 4 34, 84
5 51, 55, 56 5 55, 65, 85, 95
6 65 6 36, 56
7 73 7 17
8 83, 84, 85 8 28
9 95, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-10-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 07
Giải bảy 969
Giải sáu 4704 5221 1441
Giải năm 1238
Giải tư 84068 84776 60413 81765 07549 02395 13601
Giải ba 96038 06913
Giải nhì 61836
Giải nhất 10242
Đặc biệt 779205
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
01 04 05 07 13 13 21 36 38
38 41 42 49 65 68 69 76 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05, 07 0
1 13, 13 1 21, 41
2 21 2 42
3 36, 38, 38 3 13, 13
4 41, 42, 49 4
5 5 65, 95
6 65, 68, 69 6 36, 76
7 76 7 07
8 8 38, 38, 68
9 95 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-10-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 80
Giải bảy 906
Giải sáu 1217 7450 7883
Giải năm 3435
Giải tư 40784 71065 13103 34977 27797 82069 48412
Giải ba 26545 86874
Giải nhì 13960
Giải nhất 64971
Đặc biệt 638087
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 06 12 17 35 45 50 60 65
69 71 74 77 80 83 84 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 50, 60, 80
1 12, 17 1 71
2 2 12
3 35 3 83
4 45 4 74, 84
5 50 5 35, 45, 65
6 60, 65, 69 6
7 71, 74, 77 7 17, 77, 87, 97
8 80, 83, 84, 87 8
9 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 28-09-2022
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 72
Giải bảy 071
Giải sáu 1411 9437 7416
Giải năm 1721
Giải tư 28283 35958 42585 37011 66577 05630 10783
Giải ba 21097 42566
Giải nhì 76268
Giải nhất 87288
Đặc biệt 221027
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
11 11 16 21 27 30 37 58 66
68 71 72 77 83 83 85 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 11, 11, 16 1 11, 11, 21, 71
2 21, 27 2 72
3 30, 37 3 83, 83
4 4
5 58 5 85
6 66, 68 6 16, 66
7 71, 72, 77 7 27, 37, 77, 97
8 83, 83, 85, 88 8 58, 68, 88
9 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XoSo88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn