XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 67
Giải bảy 412
Giải sáu 5298 6129 8765
Giải năm 5354
Giải tư 27592 97186 08587 51720 88808 08129 28078
Giải ba 52513 36608
Giải nhì 98275
Giải nhất 70145
Đặc biệt 860428
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 08 12 13 20 28 29 29 45
54 65 67 75 78 86 87 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 20
1 12, 13 1
2 20, 28, 29, 29 2 12, 92
3 3 13
4 45 4 54
5 54 5 45, 65, 75
6 65, 67 6 86
7 75, 78 7 67, 87
8 86, 87 8 28, 78, 98
9 92, 98 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 51
Giải bảy 816
Giải sáu 1498 0181 5487
Giải năm 0354
Giải tư 55864 18399 34328 30012 91745 93432 16539
Giải ba 03891 45070
Giải nhì 83675
Giải nhất 86631
Đặc biệt 244392
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 16 28 31 32 39 45 51 54
64 70 75 81 87 91 92 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 12, 16 1 31, 51, 81, 91
2 28 2 12, 32, 92
3 31, 32, 39 3
4 45 4 54, 64
5 51, 54 5 45, 75
6 64 6 16
7 70, 75 7 87
8 81, 87 8 28, 98
9 91, 92, 98, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 55
Giải bảy 564
Giải sáu 3494 6865 0915
Giải năm 0969
Giải tư 75445 94450 49035 24222 03445 36782 62186
Giải ba 02655 99691
Giải nhì 62041
Giải nhất 31486
Đặc biệt 146610
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
10 15 22 35 41 45 45 50 55
55 64 65 69 82 86 86 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50
1 10, 15 1 41, 91
2 22 2 22, 82
3 35 3
4 41, 45, 45 4 64, 94
5 50, 55, 55 5 15, 35, 45, 45, 55, 55, 65
6 64, 65, 69 6 86, 86
7 7
8 82, 86, 86 8
9 91, 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 06
Giải bảy 816
Giải sáu 9426 1135 8247
Giải năm 1888
Giải tư 50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186
Giải ba 93437 34515
Giải nhì 54459
Giải nhất 96038
Đặc biệt 337741
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 15 16 26 31 35 37 38 41
47 53 55 59 68 86 88 88 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 15, 16 1 31, 41
2 26 2
3 31, 35, 37, 38 3 53
4 41, 47 4
5 53, 55, 59 5 15, 35, 55
6 68 6 06, 16, 26, 86
7 7 37, 47, 97
8 86, 88, 88 8 38, 68, 88, 88
9 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 74
Giải bảy 267
Giải sáu 1227 7470 8561
Giải năm 3776
Giải tư 22637 08305 36919 54926 52147 93432 60378
Giải ba 49356 66430
Giải nhì 60161
Giải nhất 49805
Đặc biệt 003081
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 05 19 26 27 30 32 37 47
56 61 61 67 70 74 76 78 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 30, 70
1 19 1 61, 61, 81
2 26, 27 2 32
3 30, 32, 37 3
4 47 4 74
5 56 5
6 61, 61, 67 6 26, 56, 76
7 70, 74, 76, 78 7 27, 37, 47, 67
8 81 8 78
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 43
Giải bảy 058
Giải sáu 1669 3677 4096
Giải năm 7458
Giải tư 15636 40912 08629 86296 35942 19564 59178
Giải ba 07682 90486
Giải nhì 87026
Giải nhất 59056
Đặc biệt 084841
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 26 29 36 41 42 43 56 58
58 64 69 77 78 82 86 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12 1 41
2 26, 29 2 12, 42, 82
3 36 3 43
4 41, 42, 43 4 64
5 56, 58, 58 5
6 64, 69 6 26, 36, 56, 86, 96, 96
7 77, 78 7 77
8 82, 86 8 58, 58, 78
9 96, 96 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 99
Giải bảy 396
Giải sáu 9139 7280 8203
Giải năm 9393
Giải tư 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745
Giải ba 60953 14381
Giải nhì 37599
Giải nhất 96153
Đặc biệt 375596
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 03 04 08 08 39 44 45 47
53 53 80 81 93 96 96 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04, 08, 08 0 80
1 1 81
2 2
3 39 3 53, 53, 93
4 44, 45, 47 4 44
5 53, 53 5 45
6 6 96, 96
7 7 47
8 80, 81 8
9 93, 96, 96, 99, 99 9 39, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-11-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 60
Giải bảy 690
Giải sáu 1970 1437 0152
Giải năm 8121
Giải tư 28590 46805 97775 45965 29525 21405 69423
Giải ba 10251 05690
Giải nhì 28117
Giải nhất 89623
Đặc biệt 011128
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 05 17 21 23 23 25 28 37
51 52 60 65 70 75 90 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 60, 70, 90, 90, 90
1 17 1 21, 51
2 21, 23, 23, 25, 28 2 52
3 37 3 23, 23
4 4
5 51, 52 5 25, 65, 75
6 60, 65 6
7 70, 75 7 17, 37
8 8 28
9 90, 90, 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-10-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 83
Giải bảy 239
Giải sáu 7237 5057 5982
Giải năm 7317
Giải tư 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782
Giải ba 37361 68286
Giải nhì 84304
Giải nhất 30696
Đặc biệt 962455
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 04 04 12 17 37 39 55 57
59 61 76 82 82 83 86 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 04 0
1 12, 17 1 61
2 2 12, 82, 82
3 37, 39 3 83
4 4
5 55, 57, 59 5 55
6 61 6 76, 86, 96
7 76 7 17, 37, 57, 97
8 82, 82, 83, 86 8
9 96, 97 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-10-2022
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 70
Giải bảy 849
Giải sáu 6280 8714 6965
Giải năm 1438
Giải tư 92081 96865 93346 70679 43676 03784 05018
Giải ba 79438 41846
Giải nhì 07226
Giải nhất 03018
Đặc biệt 099412
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 14 18 18 26 38 38 46 46
49 65 65 70 76 79 80 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 80
1 12, 14, 18, 18 1 81
2 26 2 12
3 38, 38 3
4 46, 46, 49 4 14, 84
5 5 65, 65
6 65, 65 6 26, 46, 46, 76
7 70, 76, 79 7
8 80, 81, 84 8 18, 18, 38, 38
9 9 49, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XoSo88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn