XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-11-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải tư 62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 07 10 14 25 35 37 38 52
53 55 57 64 76 82 88 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 90
1 10, 14 1
2 25 2 52, 82
3 35, 37, 38 3 53
4 4 14, 64
5 52, 53, 55, 57 5 25, 35, 55
6 64 6 76, 96
7 76 7 37, 57
8 82, 88 8 38, 88
9 90, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-11-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 587
Giải sáu 2884 9918 6181
Giải năm 2954
Giải tư 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258
Giải ba 90802 01569
Giải nhì 07478
Giải nhất 81072
Đặc biệt 071559
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 10 11 15 18 43 51 54 58
59 59 69 72 76 78 81 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10
1 10, 11, 15, 18 1 11, 51, 81
2 2 72
3 3 43
4 43 4 54, 84
5 51, 54, 58, 59, 59 5 15
6 69 6 76
7 72, 76, 78 7 87
8 81, 84, 87 8 18, 58, 78
9 9 59, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-11-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 54
Giải bảy 540
Giải sáu 4148 8393 8888
Giải năm 0938
Giải tư 59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975
Giải ba 13674 33483
Giải nhì 45840
Giải nhất 44125
Đặc biệt 571324
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
12 19 24 25 38 40 40 48 51
54 60 74 75 83 86 88 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 60
1 12, 19 1 51
2 24, 25 2 12
3 38 3 83, 93
4 40, 40, 48 4 24, 54, 74
5 51, 54 5 25, 75
6 60 6 86
7 74, 75 7
8 83, 86, 88, 88 8 38, 48, 88, 88
9 93 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-11-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 71
Giải bảy 336
Giải sáu 7180 3263 9554
Giải năm 3289
Giải tư 21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276
Giải ba 13186 44034
Giải nhì 99744
Giải nhất 88379
Đặc biệt 738090
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 04 31 34 34 36 44 54 63
71 76 76 79 80 85 86 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 80, 90
1 1 31, 71
2 2
3 31, 34, 34, 36 3 63
4 44 4 34, 34, 44, 54
5 54 5 85
6 63 6 36, 76, 76, 86
7 71, 76, 76, 79 7
8 80, 85, 86, 89 8
9 90 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-10-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 39
Giải bảy 163
Giải sáu 2837 1388 4332
Giải năm 6211
Giải tư 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460
Giải ba 45632 06036
Giải nhì 04404
Giải nhất 81570
Đặc biệt 943881
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 11 12 32 32 36 37 39 42
43 59 60 63 68 70 81 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 60, 70
1 11, 12 1 11, 81
2 2 12, 32, 32, 42, 92
3 32, 32, 36, 37, 39 3 43, 63
4 42, 43 4
5 59 5
6 60, 63, 68 6 36
7 70 7 37
8 81, 88 8 68, 88
9 92 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-10-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 49
Giải bảy 920
Giải sáu 4879 8726 8275
Giải năm 8453
Giải tư 33053 46265 14345 89543 55509 13309 10344
Giải ba 80783 36447
Giải nhì 88137
Giải nhất 65721
Đặc biệt 642100
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 09 09 20 21 26 37 43 44
45 47 49 53 53 65 75 79 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 09, 09 0 20
1 1 21
2 20, 21, 26 2
3 37 3 43, 53, 53, 83
4 43, 44, 45, 47, 49 4 44
5 53, 53 5 45, 65, 75
6 65 6 26
7 75, 79 7 37, 47
8 83 8
9 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-10-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 30
Giải bảy 482
Giải sáu 6537 4085 7728
Giải năm 8738
Giải tư 44669 54994 92112 18257 76717 54039 09474
Giải ba 85777 48792
Giải nhì 82524
Giải nhất 49893
Đặc biệt 456237
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
12 17 24 28 30 37 37 38 39
57 69 74 77 82 85 92 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 12, 17 1
2 24, 28 2 12, 82, 92
3 30, 37, 37, 38, 39 3 93
4 4 24, 74, 94
5 57 5 85
6 69 6
7 74, 77 7 17, 37, 37, 57, 77
8 82, 85 8 28, 38
9 92, 93, 94 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 63
Giải bảy 914
Giải sáu 5737 6633 5182
Giải năm 0115
Giải tư 63585 07683 53096 63567 93920 44065 00537
Giải ba 41349 72956
Giải nhì 46979
Giải nhất 90998
Đặc biệt 200611
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
11 14 15 20 33 37 37 49 56
63 65 67 79 82 83 85 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 11, 14, 15 1 11
2 20 2 82
3 33, 37, 37 3 33, 63, 83
4 49 4 14
5 56 5 15, 65, 85
6 63, 65, 67 6 56, 96
7 79 7 37, 37, 67
8 82, 83, 85 8 98
9 96, 98 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 22-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 13
Giải bảy 175
Giải sáu 8799 2069 8725
Giải năm 2990
Giải tư 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637
Giải ba 84443 71484
Giải nhì 04070
Giải nhất 33944
Đặc biệt 734949
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 13 14 25 37 43 44 45 49
55 67 69 70 71 75 84 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70, 90
1 13, 14 1 71
2 25 2
3 37 3 13, 43
4 43, 44, 45, 49 4 14, 44, 84
5 55 5 25, 45, 55, 75
6 67, 69 6
7 70, 71, 75 7 37, 67
8 84 8
9 90, 99 9 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 15-09-2022
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 313
Giải sáu 3953 2779 9225
Giải năm 9968
Giải tư 90711 02827 84429 74138 55439 42296 06798
Giải ba 53024 67548
Giải nhì 92921
Giải nhất 83340
Đặc biệt 323937
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
11 13 21 24 25 27 29 37 38
39 40 48 53 68 79 89 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 11, 13 1 11, 21
2 21, 24, 25, 27, 29 2
3 37, 38, 39 3 13, 53
4 40, 48 4 24
5 53 5 25
6 68 6 96
7 79 7 27, 37
8 89 8 38, 48, 68, 98
9 96, 98 9 29, 39, 79, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XoSo88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn