XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-11-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 03
Giải bảy 889
Giải sáu 2951 5799 3120
Giải năm 4381
Giải tư 84100 60467 80768 42951 88853 80610 70352
Giải ba 57628 10952
Giải nhì 46107
Giải nhất 48394
Đặc biệt 286806
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 03 06 07 10 20 28 51 51
52 52 53 67 68 81 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 06, 07 0 10, 20
1 10 1 51, 51, 81
2 20, 28 2 52, 52
3 3 03, 53
4 4 94
5 51, 51, 52, 52, 53 5
6 67, 68 6
7 7 67
8 81, 89 8 28, 68
9 94, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-11-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 85
Giải bảy 320
Giải sáu 3368 7610 2873
Giải năm 2519
Giải tư 93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432
Giải ba 70884 76651
Giải nhì 51194
Giải nhất 63490
Đặc biệt 871939
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 10 19 20 21 32 33 39 51
60 66 68 71 73 84 85 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 20, 60, 90
1 10, 19 1 21, 51, 71
2 20, 21 2 32
3 32, 33, 39 3 33, 73
4 4 84, 94
5 51 5 85
6 60, 66, 68 6 66
7 71, 73 7
8 84, 85 8 68
9 90, 94 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-11-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 47
Giải bảy 314
Giải sáu 3928 6200 6577
Giải năm 7077
Giải tư 60699 58917 49562 12872 20672 93591 42767
Giải ba 43198 27022
Giải nhì 60098
Giải nhất 10041
Đặc biệt 893855
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 14 17 22 28 41 47 55 62
67 72 72 77 77 91 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 14, 17 1 41, 91
2 22, 28 2 22, 62, 72, 72
3 3
4 41, 47 4 14
5 55 5 55
6 62, 67 6
7 72, 72, 77, 77 7 17, 47, 67, 77, 77
8 8 28, 98, 98
9 91, 98, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-11-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 43
Giải bảy 484
Giải sáu 5183 8900 2995
Giải năm 8670
Giải tư 89712 77100 63181 48406 41338 98311 29426
Giải ba 77067 40966
Giải nhì 49673
Giải nhất 23078
Đặc biệt 271021
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
00 00 06 11 12 21 26 38 43
66 67 70 73 78 81 83 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 06 0 70
1 11, 12 1 11, 21, 81
2 21, 26 2 12
3 38 3 43, 73, 83
4 43 4 84
5 5 95
6 66, 67 6 26, 66
7 70, 73, 78 7 67
8 81, 83, 84 8 38, 78
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 22-10-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 78
Giải bảy 452
Giải sáu 9804 4167 1418
Giải năm 0665
Giải tư 93797 16086 97744 76159 80798 64673 58853
Giải ba 61866 24940
Giải nhì 52773
Giải nhất 68170
Đặc biệt 908475
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 18 40 44 52 53 59 65 66
67 70 73 73 75 78 86 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40, 70
1 18 1
2 2 52
3 3 53, 73, 73
4 40, 44 4 44
5 52, 53, 59 5 65, 75
6 65, 66, 67 6 66, 86
7 70, 73, 73, 75, 78 7 67, 97
8 86 8 18, 78, 98
9 97, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 15-10-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 22
Giải bảy 076
Giải sáu 0099 1602 2507
Giải năm 1401
Giải tư 87761 94085 51633 19575 11277 41777 52188
Giải ba 03860 03159
Giải nhì 72723
Giải nhất 20773
Đặc biệt 002556
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
01 02 07 22 23 33 56 59 60
61 73 75 76 77 77 85 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 07 0 60
1 1 61
2 22, 23 2 22
3 33 3 23, 33, 73
4 4
5 56, 59 5 75, 85
6 60, 61 6 56, 76
7 73, 75, 76, 77, 77 7 77, 77
8 85, 88 8 88
9 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 08-10-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 09
Giải bảy 259
Giải sáu 0911 7288 9533
Giải năm 5104
Giải tư 90173 67730 09338 99712 66142 56671 55149
Giải ba 20772 50435
Giải nhì 96987
Giải nhất 66515
Đặc biệt 722368
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
04 09 11 12 15 30 33 35 38
42 49 59 68 71 72 73 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 30
1 11, 12, 15 1 11, 71
2 2 12, 42, 72
3 30, 33, 35, 38 3 33, 73
4 42, 49 4
5 59 5 15, 35
6 68 6
7 71, 72, 73 7 87
8 87, 88 8 38, 68, 88
9 9 09, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-10-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 34
Giải bảy 987
Giải sáu 3981 0638 1618
Giải năm 8966
Giải tư 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607
Giải ba 98797 85390
Giải nhì 91296
Giải nhất 02393
Đặc biệt 046224
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
07 07 08 18 24 34 38 59 61
66 68 81 87 90 92 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 08 0 90
1 18 1 61, 81
2 24 2 92
3 34, 38 3 93
4 4 24, 34
5 59 5
6 61, 66, 68 6 66, 96
7 7 87, 97
8 81, 87 8 18, 38, 68
9 90, 92, 93, 96, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 24-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 91
Giải bảy 235
Giải sáu 0940 9814 7751
Giải năm 8652
Giải tư 05677 23667 05229 03050 42889 59152 75740
Giải ba 29230 28638
Giải nhì 15320
Giải nhất 57417
Đặc biệt 255873
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
14 17 20 29 30 35 38 40 40
50 51 52 52 67 73 77 89 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40, 40, 50
1 14, 17 1 51, 91
2 20, 29 2 52, 52
3 30, 35, 38 3 73
4 40, 40 4 14
5 50, 51, 52, 52 5 35
6 67 6
7 73, 77 7 17, 67, 77
8 89 8 38
9 91 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 17-09-2022
TỈNH Bình Phước
Giải tám 63
Giải bảy 119
Giải sáu 2030 6177 2859
Giải năm 5163
Giải tư 07181 36705 81107 74060 36127 98909 80348
Giải ba 11682 71256
Giải nhì 66964
Giải nhất 18399
Đặc biệt 250607
Bảng loto tỉnh Bình Phước
Lô tô trực tiếp Bình Phước
05 07 07 09 19 27 30 48 56
59 60 63 63 64 77 81 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07, 09 0 30, 60
1 19 1 81
2 27 2 82
3 30 3 63, 63
4 48 4 64
5 56, 59 5
6 60, 63, 63, 64 6 56
7 77 7 27, 77
8 81, 82 8 48
9 99 9 19, 59, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Xổ số Bình Phước (XSBP - SXBP) xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng đã bao phủ khắp khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Hiện nay, ngoài vé số truyền thông, công ty XSKT Bình Phước còn phát hành thêm xổ số lô tô tự chọn để đáp ứng nhu cầu tham gia ngày càng đông của người dân.

1. Kết quả xổ số Bình Phước (KQXSBP) quay ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay (KQXS Bình Phước) được quay cố định vào ngày thứ 7 hàng tuần, thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.

2. Cách dò kết quả xổ số Bình Phước nhanh và chính xác nhất

Để tra cứu chính xác kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước hôm nay (KQXSBP), các bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số tỉnh Bình Phước, nếu trùng số các bạn đối chiếu tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để theo dõi KQXSBP hôm nay, bạn chỉ cần mở website XoSo88.TV lên và giữ nguyên, kết quả XS Bình Phước mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với kết quả tại trường quay.

Trang Xổ Số 88 của chúng tôi cung cấp kết quả xổ số Bình Phước (KQXS Bình Phước) của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Phước ngày hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Binh Phuoc) bất cứ ngày nào mong muốn.

3. Tham khảo xổ số tỉnh Bình Phước (XSBPHUOC) ở đâu để có số đẹp miễn phí?

Các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV của chúng tôi để tham khảo dự đoán xo so Binh Phuoc cùng với các con số thống kê kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp, từ đó học hỏi cách phân tích của các chuyên gia và thảo luận với những người cùng tham gia khác. Những con số xuất hiện nhiều lần bằng các phương pháp tính toán khác nhau hay được nhiều người cùng lựa chọn sẽ có khả năng về cao nhất.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Phước mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBP - xổ số kiến thiết đài Bình Phước trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng XSKT Bình Phước (XSBP) ở đâu?

Khi tờ vé số XS Bình Phước của bạn trúng thưởng, hãy đến các đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty XSKT Bình Phước yêu cầu đổi thưởng. Nhớ giữ tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng XSBPHUOC trong thời gian sớm nhất bạn nhé.

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Xem thêm
Thu gọn