XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-11-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 44
Giải bảy 857
Giải sáu 5305 9228 9780
Giải năm 8490
Giải tư 28011 01911 72099 46765 94656 50959 83556
Giải ba 27887 74775
Giải nhì 89607
Giải nhất 10922
Đặc biệt 790235
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 07 11 11 22 28 35 44 56
56 57 59 65 75 80 87 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 80, 90
1 11, 11 1 11, 11
2 22, 28 2 22
3 35 3
4 44 4 44
5 56, 56, 57, 59 5 35, 65, 75
6 65 6 56, 56
7 75 7 57, 87
8 80, 87 8 28
9 90, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-11-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 67
Giải bảy 099
Giải sáu 7820 9036 8611
Giải năm 9451
Giải tư 79814 96240 90793 62178 68200 53579 89060
Giải ba 87641 65073
Giải nhì 52275
Giải nhất 78240
Đặc biệt 856327
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 11 14 20 27 36 40 40 41
51 60 67 73 75 78 79 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 40, 40, 60
1 11, 14 1 11, 41, 51
2 20, 27 2
3 36 3 73, 93
4 40, 40, 41 4 14
5 51 5 75
6 60, 67 6 36
7 73, 75, 78, 79 7 27, 67
8 8 78
9 93, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-11-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 58
Giải bảy 151
Giải sáu 4384 5169 1265
Giải năm 6862
Giải tư 48055 26620 87577 40277 41807 48367 62722
Giải ba 50084 59799
Giải nhì 97033
Giải nhất 14445
Đặc biệt 128733
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 20 22 33 33 45 51 55 58
62 65 67 69 77 77 84 84 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 1 51
2 20, 22 2 22, 62
3 33, 33 3 33, 33
4 45 4 84, 84
5 51, 55, 58 5 45, 55, 65
6 62, 65, 67, 69 6
7 77, 77 7 67, 77, 77
8 84, 84 8 58
9 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-11-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 29
Giải bảy 861
Giải sáu 8138 9703 1991
Giải năm 8539
Giải tư 31161 19493 06744 36061 35803 54381 67369
Giải ba 07312 47458
Giải nhì 99147
Giải nhất 00970
Đặc biệt 040082
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 03 12 29 38 39 44 47 58
61 61 61 69 70 81 82 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 70
1 12 1 61, 61, 61, 81, 91
2 29 2 12, 82
3 38, 39 3 93
4 44, 47 4 44
5 58 5
6 61, 61, 61, 69 6
7 70 7 47
8 81, 82 8 38, 58
9 91, 93 9 29, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-10-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 55
Giải bảy 900
Giải sáu 0458 8651 2614
Giải năm 0410
Giải tư 93984 56038 57644 18014 55261 49717 00919
Giải ba 38755 47948
Giải nhì 56796
Giải nhất 20468
Đặc biệt 309477
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 10 14 14 17 19 38 44 48
51 55 55 58 61 68 77 84 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 10
1 10, 14, 14, 17, 19 1 51, 61
2 2
3 38 3
4 44, 48 4 14, 14, 44, 84
5 51, 55, 55, 58 5 55, 55
6 61, 68 6 96
7 77 7 17, 77
8 84 8 38, 48, 58, 68
9 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-10-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 39
Giải bảy 494
Giải sáu 5868 9626 9918
Giải năm 0955
Giải tư 32739 58734 88188 23417 22104 42420 92822
Giải ba 54930 90929
Giải nhì 66295
Giải nhất 02950
Đặc biệt 223670
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 17 18 20 22 26 29 30 34
39 39 50 55 68 70 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 30, 50, 70
1 17, 18 1
2 20, 22, 26, 29 2 22
3 30, 34, 39, 39 3
4 4 34, 94
5 50, 55 5 55, 95
6 68 6 26
7 70 7 17
8 88 8 18, 68, 88
9 94, 95 9 29, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-10-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 50
Giải bảy 947
Giải sáu 4108 3594 6689
Giải năm 3044
Giải tư 11723 12457 95483 29354 07480 07135 28168
Giải ba 33490 60610
Giải nhì 35871
Giải nhất 23167
Đặc biệt 331442
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 10 23 35 42 44 47 50 54
57 67 68 71 80 83 89 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 50, 80, 90
1 10 1 71
2 23 2 42
3 35 3 23, 83
4 42, 44, 47 4 44, 54, 94
5 50, 54, 57 5 35
6 67, 68 6
7 71 7 47, 57, 67
8 80, 83, 89 8 68
9 90, 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 92
Giải bảy 659
Giải sáu 0634 5677 2264
Giải năm 1595
Giải tư 78307 77246 25486 76918 62641 43196 57902
Giải ba 37860 15736
Giải nhì 83677
Giải nhất 95011
Đặc biệt 324226
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 07 11 18 26 34 36 41 46
59 60 64 77 77 86 92 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 60
1 11, 18 1 11, 41
2 26 2 92
3 34, 36 3
4 41, 46 4 34, 64
5 59 5 95
6 60, 64 6 26, 36, 46, 86, 96
7 77, 77 7 77, 77
8 86 8 18
9 92, 95, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 23-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 47
Giải bảy 445
Giải sáu 7925 9532 6634
Giải năm 5559
Giải tư 42217 13031 78887 46483 32841 26874 34032
Giải ba 98309 31231
Giải nhì 23509
Giải nhất 27269
Đặc biệt 932249
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
09 09 17 25 31 31 32 32 34
41 45 47 49 59 69 74 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0
1 17 1 31, 31, 41
2 25 2 32, 32
3 31, 31, 32, 32, 34 3 83
4 41, 45, 47, 49 4 34, 74
5 59 5 25, 45
6 69 6
7 74 7 17, 47, 87
8 83, 87 8
9 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 16-09-2022
TỈNH Bình Dương
Giải tám 28
Giải bảy 826
Giải sáu 1727 8527 7698
Giải năm 2108
Giải tư 09674 46476 53461 08650 74495 40785 36767
Giải ba 44864 66941
Giải nhì 35557
Giải nhất 96640
Đặc biệt 893906
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 08 26 27 27 28 40 41 50
57 61 64 67 74 76 85 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 40, 50
1 1 41, 61
2 26, 27, 27, 28 2
3 3
4 40, 41 4 64, 74
5 50, 57 5 85, 95
6 61, 64, 67 6 26, 76
7 74, 76 7 27, 27, 57, 67
8 85 8 28, 98
9 95, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XoSo88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn