XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải tư 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
12 24 29 30 30 36 42 52 56
58 63 70 74 80 83 89 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 30, 70, 80
1 12 1
2 24, 29 2 12, 42, 52, 92
3 30, 30, 36 3 63, 83
4 42 4 24, 74
5 52, 56, 58 5
6 63 6 36, 56, 96
7 70, 74 7
8 80, 83, 89 8 58
9 92, 96 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải tư 27445 91222 90065 07030 34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 22 23 24 25 28 30 32 45
52 56 64 65 66 74 79 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30
1 1
2 22, 23, 24, 25, 28 2 22, 32, 52
3 30, 32 3 23, 93
4 45 4 24, 64, 74, 84
5 52, 56 5 25, 45, 65
6 64, 65, 66 6 56, 66
7 74, 79 7
8 84 8 28
9 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải tư 31507 72485 35188 61395 88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 03 04 07 19 19 37 43 48
53 55 56 62 64 80 85 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 04, 07 0 80
1 19, 19 1
2 2 62
3 37 3 43, 53
4 43, 48 4 64
5 53, 55, 56 5 55, 85, 95
6 62, 64 6 56
7 7 37
8 80, 85, 88 8 48, 88
9 95 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải tư 85863 13193 96503 76447 36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 03 08 11 21 25 26 33 37
47 50 53 56 63 76 84 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 08 0 50
1 11 1 11, 21
2 21, 25, 26 2
3 33, 37 3 33, 53, 63, 93, 93
4 47 4 84
5 50, 53, 56 5 25
6 63 6 26, 56, 76
7 76 7 37, 47
8 84 8
9 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-11-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải tư 72338 04183 98045 35598 13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 10 15 15 18 31 36 38 45
48 52 57 65 75 76 83 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10, 15, 15, 18 1 31, 91
2 2 52
3 31, 36, 38 3 83
4 45, 48 4
5 52, 57 5 15, 15, 45, 65, 75
6 65 6 36, 76
7 75, 76 7 57
8 83 8 18, 38, 48, 98
9 91, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-10-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải tư 64655 94138 48627 63343 86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
06 06 11 13 21 27 35 36 37
38 43 54 55 56 60 68 77 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 60
1 11, 13 1 11, 21
2 21, 27 2
3 35, 36, 37, 38 3 13, 43, 83
4 43 4 54
5 54, 55, 56 5 35, 55
6 60, 68 6 36, 56
7 77 7 27, 37, 77
8 83 8 38, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-10-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 69
Giải bảy 263
Giải sáu 1163 7827 8317
Giải năm 9000
Giải tư 20282 93203 61105 94760 11385 86040 04402
Giải ba 12830 99586
Giải nhì 39742
Giải nhất 13543
Đặc biệt 061243
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
00 02 03 05 17 27 30 40 42
43 43 60 63 63 69 82 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 03, 05 0 30, 40, 60
1 17 1
2 27 2 42, 82
3 30 3 43, 43, 63, 63
4 40, 42, 43, 43 4
5 5 85
6 60, 63, 63, 69 6 86
7 7 17, 27
8 82, 85, 86 8
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-10-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 18
Giải bảy 751
Giải sáu 5650 3192 9340
Giải năm 2595
Giải tư 94963 96016 50573 82995 12637 75994 37989
Giải ba 58049 02058
Giải nhì 98890
Giải nhất 63843
Đặc biệt 682520
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
16 18 20 37 40 43 49 50 51
58 63 73 89 90 92 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 90
1 16, 18 1 51
2 20 2 92
3 37 3 43, 63, 73
4 40, 43, 49 4 94
5 50, 51, 58 5 95, 95
6 63 6 16
7 73 7 37
8 89 8 18, 58
9 90, 92, 94, 95, 95 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-10-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải tư 38626 00429 61716 76160 94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
13 16 17 26 26 29 30 33 46
59 60 65 65 66 68 87 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 60
1 13, 16, 17 1 91
2 26, 26, 29 2
3 30, 33 3 13, 33, 93
4 46 4
5 59 5 65, 65
6 60, 65, 65, 66, 68 6 16, 26, 26, 46, 66
7 7 17, 87
8 87 8 68
9 91, 93 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 27-09-2022
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải tư 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
16 27 28 30 34 39 40 48 48
50 58 67 68 74 75 78 82 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 50
1 16 1
2 27, 28 2 82
3 30, 34, 39 3
4 40, 48, 48 4 34, 74
5 50, 58 5 75
6 67, 68 6 16
7 74, 75, 78 7 27, 67, 97
8 82 8 28, 48, 48, 58, 68, 78
9 97 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XoSo88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn